Uutispalvelu 

 

Työehtosopimukset


PDF-muodossa olevat työehtosopimukset

Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Adobe Reader-ohjelma. Ohjelman saa ilmaiseksi Internetistä sivulta http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html


Kuorma-autoalan työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan kuljetusliikkeiden palveluksessa työskenteleviin autonkuljettajiin ja apumiehiin ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan linja-autoyritysten linja-autonkuljettajiin ja rahastajiin ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan kuljetusliikkeiden ja linja-autoyritysten huoltokorjaamoiden henkilökunnan työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus 2014-2016  - noudatetaan kotimaanliikenteen kuljetusvälitysyritysten terminaalityöntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Linja-autoasemien työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan linja-autoasemilla työskentelevien työntekijöiden ja virkailijoiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan öljy-yhtiöiden varastoissa ja voiteluainetehtaissa sekä kemikaliotransitoliikennettä harjoittavien yritysten terminaaleissa sekä kaikessa säiliöautoliikenteessä ja solmitaan AKT:n ja Öljytuote ry:n ja Suomen Säiliöautoliitto ry:n välillä.

Liikenneopetusalan työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan autokoulujen työntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välillä.


Matkatoimistojen toimihenkilöiden työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan matkatoimistojen palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Palvelualojen Työnantajat, PALTA ry:n välillä.

Huolinta-alan varastoterminaaleja - ja huolintaliikkeiden satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan ulkomaanliikenteen varastoterminaaleissa sekä huolintaliikkeiden satamatyöntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välillä.

Taksiliikenteen työehtosopimus 2014-2016  - noudatetaan taksinkuljettajien työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Taksiliikenteen Työnantajat ry:n välillä.


Kaupan automiesten työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan kaupan ja huolintaliikkeiden palveluksessa olevien autonkuljettajien työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Suomen Kaupan Liiton sekä Erityispalvelujen Työnantajaliiton välillä.

Airpro Oy:n työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan Airpro Oy:n palveluksessa olevien ramp-kuljettajien (lentoasemat) työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja  Airpro Oy:n välillä.
 

Elintarvikealan automiesten työehtosopimus 2014-2016 - noudatetaan teurastamoiden, leipomoiden ym. elintarvikealan yritysten autonkuljettajien työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välillä.

Satamien työehtosopimukset 2014 -2016  (2 kpl) - joista toista sovelletaan vakinaisin työntekijöihin ja toista ammattityöntekijäkuntaan ja tilapäisiin ahtausliikkeiden palveluksessa oleviin työntekijöihin ja solmitaan AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n välillä. 

Viking Line Marketing Ab Oy:n työehtosopimus - noudatetaan yrityksen maahenkilökunnan työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Palvelualojen Toimialaliitto ry:n välillä.

Suomen Vapaasatama Oy:n työehtosopimus - noudatetaan Suomen Vapaasatama Oy:n palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Palvelualojen Toimialaliitto ry:n välillä.


Ahtaus- ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus - noudatetaan Steveco Oy:n Kotkan ja Haminan, Finnsteve Oy:n Helsingin sekä Oy A.E. Erickson Ab:n Turun toimipisteissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Steveco Oy:n, AKT:n ja Finnsteve Oy:n sekä AKT:n ja Oy A.E. Erickson Ab:n välillä.

Print
Bookmark and Share