Uutispalvelu 

 

AKT:n työehtosopimusten päivärahat


Kuorma-autoalan työehtosopimus 1.6.2014 alkaen

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 14,20 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 31,50 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan 30,20 euron sijasta korotettuna päivärahana 39,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 56,90 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 60,90 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 32,40 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,20 euroa.


Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 1.6.2014 alkaen

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 14,20 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 31,50 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 56,90 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 60,90 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 32,40 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,20 euroa.


Säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimus 1.1.2015 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle, joka joutuu suorittamaan sellaista työtä, ettei hänellä ole tilaisuutta ruokailla työpaikalla tai kotonaan, maksetaan 14,40 suuruinen osapäiväraha. Jos töistä johtuva este kestää 20 tuntia on työntekijällä oikeus kahteen osapäivärahaan.

Ulkomailla:

Milloin työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan päivä- ja ruokarahaa yhteensä 56,80 euroa vuorokautta kohti laskettuna rajan ylittämisestä ajaen tai kuljetuslautan lähtöhetkestä tulohetkeen. Euroopan ulkopuolella on ruoka- ja päiväraha yhteensä 60,80 euroa.


Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus 1.6.2014 alkaen

Huolinta- alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus 1.2.2014 alkaen

Mikäli työntekijä joutuu siirtymään työtehtäviensä vuoksi toiselle paikkakunnalle eikä pääse sieltä yöksi kotiin, maksetaan hänelle majoituskustannusten lisäksi valtion matkustusohjesäännön mukainen päiväraha.

Jos työntekijä joutuu poistumaan terminaalilta tai varastolta työtehtäviensä vuoksi ja tavanomaisuudesta poikkeavasti on estynyt ruokailutauon aikana käymässä ruokailemassa kotonaan, terminaalissa tai varastolla ja ruokailumahdollisuudet tästä johtuen olennaisesti poikkeavat tavanomaisesta, maksetaan ruokarahana 9,75 euroa.


Huoltokorjaamoiden työehtosopimus 1.6.2014 alkaen

Päivärahaa maksetaan kultakin matkan alkamisesta laskettavalta vuorokaudelta, jonka työntekijä on ollut matkalla tai komennuspaikkakunnalla. päiväraha on suuruudeltaan sama kuin valtion virkaehtosopimuksen mukainen kulloinkin voimassaoleva kotimaan päiväraha.


Kaupan ja elintarvikealan automiesten työehtosopimus 1.1.2014 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 16,30 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 36,40 euroa.

Ulkomailla:

Kuten kuorma- autoalan työehtosopimuksessa.


Taksiliikenteen työehtosopimus

Työnantaja ja kuljettaja sopivat keskenään pitkistä kyydeistä kuljettajalle mahdollisesti aiheutuvien ruoka- ja majoituskulujen korvaamisesta perustuen kulloinkin voimassaolevaan verohallituksen päätökseen.


Linja- autoasemien työehtosopimus 1.6.2014 alkaen

Matkakustannukset korvataan Matkahuollon matkustusohjesäännön mukaisesti.

Print
Bookmark and Share