Uutispalvelu 

 

AKT:n työehtosopimusten päivärahat

Kuorma-autoalan ja linja-autohenkilökuntaa koskevat työehtosopimukset

Kuorma-autoalalla päiväraha kertyy työehtosopimuksen 18 § perusteella ja linja-autoalalla päivärahan kertymä työehtosopimuksen 16 § perusteella. Päivärahat kertyvät siitä, kun työntekijä on estynyt ruokailemasta omalla asemapaikkakunnallaan. Lue lisää jäsensivuilta...

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäivärahaa 12,80 €.

Mikäli työntekijä on estynyt 24 h aikana ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 28,50 €.

Mikäli työntekijä on estynyt ruokailemasta 24 tunnin aikana asemapaikkakunnallaan ja hän pitää yli 12 tunnin vuorokausilevon vieraalla paikkakunnalla maksetaan korotettu päiväraha 36,00 €.
(määräys ei koske linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta)

1.3.2013 alkaen:

Kotimaassa

Kokopäiväraha                     30,20 €
Osapäiväraha                      13,60 €

Kuorma-autoala
Korotettu kokopäiväraha       38,00 €


Päivä- ja ruokarahan suuruus ulkomailla 1.3.2013 alkaen:

Päivä- ja ruokaraha 56,70 € (Eurooppa)
Päivä- ja ruokaraha 60,70 € (Euroopan ulkopuolella)
Päivä- ja ruokaraha 32,30 € (vapaa asunto)
Päivä- ja ruokaraha 16,15 € (vajaa vuorokausi)

Huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Milloin työntekijä joutuu työtehtäviensä vuoksi toiselle paikkakunnalle eikä pääse sieltä yöksi kotiin, maksetaan hänelle majoitus ja matkakustannusten lisäksi valtion matkustusohjesäännön mukainen päiväraha.
osapäiväraha on 17,00 €
Kokopäiväraha on 38,00 €

Mikäli työntekijä tilapäisesti poistuu terminaalilta tai varastolta työtehtäviensä vuoksi eikä pääse ruokailemaan kotonaan, terminaalissa tai varastossa maksetaan hänelle ruokaraha, joka on suuruudeltaan 9,50 €.

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus

Milloin työntekijä joutuu työtehtäviensä vuoksi toiselle paikkakunnalle eikä pääse sieltä yöksi kotiin, maksetaan hänelle majoitus ja matkakustannusten lisäksi valtion matkustusohjesäännön mukainen päiväraha.
osapäiväraha on 17,00 €
Kokopäiväraha on 38,00 €

Mikäli työntekijä tilapäisesti poistuu terminaalilta tai varastolta työtehtäviensä vuoksi eikä pääse ruokailemaan kotonaan, terminaalissa tai varastossa maksetaan hänelle ruokaraha, joka on suuruudeltaan 9,50 €.

Linja-autoasemien työehtosopimus

Matkakustannukset korvataan Matkahuollon matkustusohjesäännön mukaisesti.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus

Työehtosopimuksen (15 § c kohta) päivärahat: Kokopäiväraha 38,00 €, osapäiväraha 17,00 € ja yömatkaraha 12,00 €.

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimus

Koko- ja osapäivärahan suuruus kotimaassa 1.1.2014 alkaen:

Työehtosopimuksen 18 § 1. kohta 1. pöytäkirjamerkintä, 2 kohta ja pöytäkirja merkintä.

Milloin työntekijä työnantajan määräyksestä joutuu yöpymään (24 tunnin jakso) toimipaikkansa ulkopuolella maksetaan kokopäiväraha 39,00 €.

Milloin työntekijä ei voi ruokailla työpaikallaan tai kotonaan maksetaan hänelle osapäiväraha, joka on 14,20 €. Esteen ollessa 20 tuntia maksetaan osapäiväraha kaksi kertaa.

Päivä- ja ruokarahan suuruus ulkomailla 1.1.2014 alkaen:

Päivä- ja ruokaraha 56,90 € (Eurooppa)
Päivä- ja ruokaraha 60,90 € (Euroopan ulkopuolella)
Päivä- ja ruokaraha 32,40 € (vapaa asunto)
Päivä- ja ruokaraha 16,20 € (vajaa vuorokausi)

Kaupan automiesten- ja elintarvikealan automiesten työehtosopimus

Työehtosopimuksen 10 §.

Kotimaan osapäivä- ja yöpymisrahan suuruus 1.1.2012 alkaen:

Mikäli työntekijä on estynyt ruokailemasta kotipaikkakunnallaan 10 tunnin aikana, maksetaan hänelle osapäiväraha joka on suuruudeltaan 14,70 €. Osapäiväraha maksetaan jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta.

Mikäli työntekijä joutuu yöpymään vieraalla paikkakunnalla, eikä työnantaja ole järjestänyt hänelle maksutonta asuntoa, hänelle maksetaan yöpymisraha 33,00 €.

Ulkomaan päivä- ja ruokarahan suuruus 1.1.2012 alkaen:

Ulkomaan päiväraha            57,00 €
Euroopan ulkopuolella         61,00 €
Ulkomaan ruokaraha           32,50 €
Puolet edellisestä               16,25 €

 

Print
Bookmark and Share