Nuorisovaliokunta

Nuorisovaliokunta 2018-2022

Hallituksessa on linjattu, että nuorisoon liittyvää järjestötyötä tehdään alueellisesti. Avainasemassa ovat alueen edustaja nuorisovaliokunnassa sekä ko. alueen aluetoimitsija.

Valiokunnan kokoonpanon (pj, varapj ja 12 jäsentä) päättää hallitus edustajakokouskaudeksi. Kokoonpanossa on huomioitu kattavasti eri alueet ja AKTn edustamat ammattialat. Valiokunta kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa kehittämään ja ideoimaan nuorisotoimintaa.

Liiton nuorisovaliokunnan tehtävät on päättänyt liiton hallitus ohjesäännössä, jonka mukaan nuorisovaliokunta suunnittelee, ideoi ja kehittää liiton nuorisotoimintaa sekä tekee näitä kysymyksiä koskevia esityksiä hallitukselle (ohjesääntö 11/2006).

Nimi, aluetoimistoalue:

Mikko Markkanen, pj, Vaasa
Timo Savolainen, Joensuu
Jarkko Fagerholm, Helsinki
Eetu Laaksonen, Turku
Toni Jaakkola, Kotka
Heli Koivurinne, Helsinki
​Hertta Etolin, Tampere
Olli Vaari, Lahti
Waltteri Seretin, Helsinki
Niko Rautio, Jyväskylä
Turo Tammi, Pori
Ville Miettunen, Oulu
Teija Mustonen, Rovaniemi
Antti Puntila, Helsinki

Rovaniemi Oulu Vaasa Joensuu Jyväskylä Kotka Lahti Helsinki Turku Tampere/ Pori