TOT-raportit

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien tutkinta (TOT-raportit)

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) perustuu työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm. seuraavilla tavoilla:

• kaikki raportit käsitellään työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon yhteisissä tilaisuuksissa
• raportit käsitellään työsuojelutoimikunnassa
• raportit liitetään työnopastusmateriaalin joukkoon tai esimerkiksi koneen tai laitteen käyttöohjeisiin
• raportteja voidaan käyttää hyödyksi koulutustilaisuuksissa
• raporttien perusteella laaditaan ohjeita, tiedotteita, juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitustauluille jne.
• raportit toimitetaan suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa

TOT-raportit tästä linkistä


Päivitetty: 14.4.2020