Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus

Vuonna 2019 liiton jäsenmaksu on 1,6 % bruttopalkasta. Lisäksi joillakin osastoilla on korotettu jäsenmaksu.

Jäsenmaksua maksetaan kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, mukaan lukien vuosilomapalkasta, lomarahasta ja lomaltapaluurahasta, työnantajan maksamasta sairausajan palkasta ja muista vastaavista korvauksista, ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta sekä muista työttömyyskassan maksamista etuuksista laskettua prosentuaalista jäsenmaksua. Jäsenmaksua ei kuitenkaan makseta KELA:n maksamasta etuudesta.

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Tiedot ilmoitetaan automaattisesti verottajalle.

Jäsenmaksulaskuriin >>

Työnantaja perii jäsenmaksun

Mikäli työnantaja perii jäsenmaksusi sinun tulee tulostaa jäsenmaksunperintäsopimus täytettäväksi työnantajalle. Perintäsopimuksen voit tulostaa, kun olet painanut liittymislomakkeesta LIITY –PAINIKETTA. Täytetystä perintäsopimuksesta jätetään kopio työnantajalle/palkanlaskentaan. Varmistathan, että työnantaja toimittaa perintäsopimuksen liittoon. Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkastasi ja tilittää sen liitolle. Tarkista tilinauhastasi, että työnantaja todella perii jäsenmaksusi.

Oppilasjäsenyys

Oppilasjäsen on vapautettu liiton jäsenmaksusta. Oppilasjäsenyys päättyy 9 kuukauden kuluttua opiskelun päättymisestä. Opiskelun päätyttyä ja ammatissa aloittaessa voi liittyä liiton varsinaiseksi jäseneksi täyttämällä liittymislomake. Opiskelijajäsenyys muuttuu sen jälkeen varsinaiseksi jäsenyydeksi.

Maksan itse jäsenmaksun

Mikäli työnantaja ei peri palkastasi jäsenmaksua, tulee sinun itse huolehtia jäsenmaksun maksamisesta. Kun liittymislomake on käsitelty liiton jäsenrekisterissä, sinulle lähetetään viitelista ja ohjeet, joilla maksat jäsenmaksusi.

Ammatinharjoittajan jäsenmaksu

Ammatinharjoittajuuden alkaessa ota yhteyttä jäsenrekisteriin.

Jäsenyyden säilyminen edellyttää jäsenmaksujen maksamista kerran kuussa, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu.

Jäsenmaksun määräytymisperusteena käytetään sitä palkkatuloa, jota henkilö on saanut viimeisessä ennen ammattiharjoittajuutta palkansaajana saamaansa palkkatuloa.