Kuukauden kurssivinkki

Työsuojelun täydennyskurssi: Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta (yleinen) AKT-ALT- sopimuskurssi 15.-17.3.

Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat sekä työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi. Kurssin tavoitteena on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen ja erilaisten toimintamallien jalkauttaminen työpaikoille. Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat kartoittamaan ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin ja löytävät keinoja ehkäistä työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja. Avainsisältöjä mm. yksintyöskentelyn ja väkivallan tunnusmerkit, työväkivallan luonne ja uhat, yksintyöskentelyn erityispiirteet, vastuut ja velvoitteet, toimintaperiaatteet ehkäisyyn, tuki ja henkinen jälkihoito sekä koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin.

 

Kurssihakemus


Päivitetty: 24.1.2023