Kuukauden kurssivinkki

Kokoustoiminnan kurssi (yleinen) 30.8-1.9.

Kokoukset ovat tärkeä osa yhdistystoimintaa. Tärkeimmät asiat päätetään kokouksissa ja niihin voivat jäsenet osallistua. Tämän vuoksi on tärkeää, että kokoustekniikka ja kokouksiin liittyvät asiakirjat ovat hallinnassa. Kurssilla tutustutaan kokoustekniikkaan, kokousasiakirjoihin ja erilaisiin kokouspuheenvuoroihin. Lisäksi käydään läpi yhdistyksen tärkeät kokoukset; yleiset kokoukset ja toimikunnan kokoukset, niiden läpivienti, ja mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoiminen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee erilaiset kokoukset, osaa tehdä erilaiset kokouksiin liittyvät asiakirjat sekä osaa tulkita yhdistyslakia ja osaston omia sääntöjä.

 

Kurssihakemus


Päivitetty: 23.5.2023