Kuukauden kurssivinkki

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi (yleinen) AKT-ALT- sopimuskurssi 14.-16.11.

Koulutus on suunnattu luottamusmiehille, jotka eivät ole muutamaan vuoteen käyneet kursseilla tai joilla on vaikeuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, oman jaksamisensa ja ajankäyttönsä kanssa. Tavoitteena on uuden lainsäädännön aukkojen paikkaaminen ja niiden mahdollisuuksien näkeminen sekä uuden toimintainnon ja pääluottamusmiehen roolin ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta. Avainsisältöjä mm. luottamusmiesten perusasioiden kertaus, luottamusmiehen erityinen rooli ja tehtävät, tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät, ajankäytön riittävyys, yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset.

 

Kurssihakemus


Päivitetty: 12.9.2022