Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, John Stenbergin ranta 6, PL 313, 00531 HELSINKI. Myöhemmin tässä tekstissä arvonnan järjestäjä.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua 14.11.2019 – 14.1.2020 välisenä aikana AKT:hen liittyneet jäsenet. Kilpailuun voivat osallistua 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Kilpailuun osallistumisen tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

3. Palkinnot

Kaikkien ajalla 14.11.2019 – 14.1.2020 liittyneiden kesken arvotaan vuoden polttoaineet Teboililta (arvo 1000 €), lomaviikko liiton lomapaikassa ja 2 kpl Play Station 4 Pro (arvo 400 € kpl). 

4. Arvonnan suorittamistapa ja ajankohta

Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta 2.4.2020.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

a. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajan/voittajien ilmoittamaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Voiton lunastuksen ajankohta sovitaan voittajien kanssa. Tarkemmat ohjeet toimitetaan voittajille voitosta ilmoittamisen yhteydessä.

b. Mikäli voittajaa/voittajia ei arvonnan jälkeen tavoiteta viiden arkipäivän sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

c. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa muuhun tavaraan tai muuttaa rahaksi.

d. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.

e. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. AKT ilmoittaa kaikkien palkintoja saaneiden tiedot (nimi ja saadun palkinnon arvo) verottajalle ja ne näkyvät saajan veroilmoituksessa. Verovuosi on se, jolloin palkinnon saa.

6. Kilpailun tulosten julkistaminen sekä julkisuus

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Tietosuojasyistä voittajien nimiä ei julkaista missään ilman voittajien erillistä lupaa.

7. Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia arvonnan osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää ja arvoa.

Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä.

Arvonta voidaan lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.