Erilliset lisät

  • HCT-lisän ulottaminen nykyistä lyhyempiin yhdistelmiin
  • olosuhdelisien korottaminen
  • lauantailisä lauantaina tehdystä työstä
  • ADR-lisän laajentaminen kaikkiin vapaarajat ylittäviin kuljetuksiin

Perusteet:

  • HCT-lisän nykymääräys koetaan epäoikeudenmukaiseksi ja lisä pitää  saada myös ajettaessa lyhyempiä HCT-yhdistelmiä
  • lauantaityötä tehdään säännöllisesti ja se pitää näkyä palkassa
  • olosuhdelisillä pitää korvata epämukavina aikoina tehtävä työ