Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema

  • luottamusmiehen jälkisuojan laajentaminen toimipisteen luottamusmieheen
  • toimipisteen luottamusmiehen vapautusmäärän lisääminen
  • varatyösuojeluvaltuutetun vapautuksen määrä samaksi kuin varsinaisella työsuojeluvaltuutetulla

Perusteet:

  • toimipisteen luottamusmiehen suojaa tarvitaan parannusta sekä vapautusaikoihin parannusta, jotta saadaan lisää luottamusmiehiä toimipisteisiin
  • varatyösuojeluvaltuutetun vapautus voi nykyisellään olla pienempi kuin varsinaisella valtuutetulla