Työ- ja lepoajat

  • työpäivien pituudet, työaikaa- ja sidonnaisuusaikaa lyhennettävä etenkin jaksotyössä
  • lyhimmän työpäivän pidentäminen jaksotyössä
  • yhtäjaksoisten ajo- ja työaikojen katkaiseminen riittävillä tauoilla
  • riittävien vuorokausi- ja viikkolepojen takaaminen

Perusteet:

  • työssä jaksaminen ja viihtyminen nousee kentältä esille päivittäin, yrityksillä huonoa työvuorosuunnittelua esim. lepoajat jää minimiin 
  • aloilla työvoimapulaa ja ala ei kiinnosta nuoria epäsäännöllisten työaikojen ja pitkien työpäivien takia
  • liian pitkiä yhtäjaksoisia työaikoja ilman taukoja
  • kunnon tauko- ja wc-tilojen puuttuminen ongelma monissa paikoissa