Heidi Nieminen: Transportunionernas samarbete är verksamhet

Ordförande för TU Heidi Nieminen ser en gemensam union för transportunionerna som en möjlighet men inte ett mål på kort sikt.

Transportunionerna TU grundades i maj 2018 för att fördjupa och effektivera samarbetet mellan transportförbunden. Medlemmar i TU är för närvarande (bil- och transportarbetarförbundet, inofficiell översättning) AKT, (post- och logistikunionen) PAU, (järnvägsmannaunionen) RAU och Finlands Sjömans-Unionen FSU. 

Sedan början av året har PAU:s ordförande Heidi Nieminen fungerat som ordförande för TU. Hon ser många möjligheter till samarbete. Ord som göra tillsammans, möjligheter och synergi återkommer i hennes tal. 

Verksamheten först

Nieminen säger att transportförbunden kommer att ha fusionerats till en gemensam union småningom. Men man jobbar inte aktivt på att fusionera förbunden. Hon betonar hellre handlingarna.

- Om det som vi gör sedan skapar en enad union så må det vara hänt.

Ett bra exempel på samarbete är enligt Nieminen att man inför TU:s medlemsförbunds medlemsregister i ett och samma system. Förhandlingar om detta pågår med en systemleverantör. Det skulle ge både praktisk och ekonomisk nytta.

- Den praktiska nyttan är att inget förbunds medlemsregister mera är beroende av en enda människas kunnande och det finns en vikarie som kan sköta ärenden också i semestertider.

I början av 2020 började Sanna Viljakainen jobba som verksamhetsledare för TU. Enligt Nieminen har det här gett TU:s verksamhet stadga och möjliggjort att man i början av 2021 startat TU:s strategiarbete. Strategin som finslipas under våren kan godkännas vid TU:s vårmöte i maj. 

Fyra arbetsgrupper

För att fördjupa samarbetet har TU tillsatt fyra arbetsgrupper. Medlemsregistergruppen har kommit längst. De övriga arbetsgrupperna jobbar med kommunikationen, kursverksamheten och de juridiska funktionerna. Nieminen själv leder juridikgruppen och hon tror att de juridiska funktionerna kunde vara det lättaste att fusionera. 

- Det skulle vara till stor nytta för förbunden och deras medlemmar. Dessutom skulle medlemmarna knappast märka av förändringen.

En fråga för samarbetet kring kursverksamhet blir hur förbunden ordnar sina kurser då Kiljavainstitutets verksamhet i sin nuvarande form tar slut. En annan fråga är ordnandet av gemensamma kurser. 

- PAU till exempel ordnar själv kurser i arbetsrätt. Det kunde vara givande att ha både deltagare och lärare också från andra förbund. Kurserna skulle ge ett gott tillfälle att bli bekant med medlemmar i andra förbund.

Arbetsgruppen för kommunikation gjorde i fjol höstas ett provnummer av en gemensam tidning för TU. Vägen till gemensam kommunikation för alla förbunden är ännu lång, men tidningen är ett steg mot gemensam verksamhet, tycker Nieminen. 

Heidi Nieminen påminner om att fördjupandet av samarbetet också påverkas av hur olika yrken förändras p g a digitalisering, av förbundens resurser och av hur fackföreningsrörelsens medlemsantal utvecklas. 


Heidi Nieminen, 41. 
Ordförande för post- och logistikunionen PAU sedan augusti 2014. Förbundssekreterare för PAU 2009-2014 och PAU:s jurist 2006-2009. 
Utbildning jurist
Bor i Vichtis
Gift, ett barn
Familjens husdjur: en häst och två hundar.
Trivs i skogen.
Inspirerad av barnets hobby gick hon för två år sedan en fotbollsskola för vuxna. Har ändå för lite 


Text och bild Arto Jokela


Päivitetty: 2.2.2021