Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus 27.3.2020 alkaen koronavirustilanteen johdosta

30.3.2020

Valtioneuvosto on 26. maaliskuuta 2020 antanut linja-autojen ja tieliikenteen raskaan tavaraliikenteen ajoaikojen pidentämistä ja lepoaikojen lyhentämistä koskevan asetuksen koronavirustilanteesta johtuen. Asetuksella on tarkoitus turvata kotimaan tavarakuljetuksia ja yhteiskunnan huoltovarmuutta.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Öljytuote ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet, että asetuksen mukaiset määräaikaiset muutokset ajoaikojen pidentämisestä ja lepoaikojen lyhentämisestä otetaan käyttöön kuorma-autoalan, linja-auto henkilökunnan sekä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevien työehtosopimusten osalta silloin kun kuljettaja ajaa ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä olevaa liikennettä.

Ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä ajavia kuljettajia koskevat määräaikaiset muutokset

Moottoriajoneuvon kuljettajalle on annettava vähintään 9 tuntia kestävä yhtäjaksoinen lepoaika jokaisena 24 tunnin perättäisenä jaksona (lyhennys normaalista 11 tunnin vuorokausilevosta 9 tuntiin voidaan tehdä jokaisen vuorokausilevon osalta).

Viikoittainen lepoaika voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin jokaisen viikkolevon osalta (normaalisti lyhennys  45 tunnista 24 tuntiin voidaan tehdä kerran kahden peräkkäisen viikon aikana).

Ajo- ja lepoaika-asetuksen mukainen 45 minuutin tauko voidaan jakaa myös toisinpäin eli ensin 30 minuuttia ja sitten 15 minuuttia (normaalisti 15 minuuttia ja sitten 30 minuuttia).

Määräaikaisilla muutoksilla ei ole vaikutusta työehtosopimusten palkanmaksumääräyksiin

Mikäli esim. työntekijällä ei ole tämän määräaikaisen muutoksen vuoksi 4 kalenterivuorokautta vapaata 2-viikkojaksossa (2 vapaapäivää/viikko ellei toisin sovita), maksetaan työntekijälle vapaapäivälisää normaaliolojen säännösten mukaisesti.

Myös ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset määräytyvät normaaliolojen säännösten mukaisesti.


Päivitetty: 30.3.2020