AKT jatkaa tiheätahtista tes-neuvottelukierrosta, samalla syvenee yhteistyö SAK-laisten liittojen kanssa

21.12.2022

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja työnantajaliittojen välisiä työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu seitsemän sopimusalan osalta 19.-21. joulukuuta. Samalla tiivistetään järjestöllistä koordinaatiota SAK:n liittojen kanssa.

AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n välisiä neuvotteluita on käyty tällä viikolla useiden eri sopimusalojen osalta. Neuvottelut ovat jatkuneet kuorma-auto-, linja-auto-, huoltokorjaamo- ja terminaalitoiminta-alan sekä linja-autoasemien työehtosopimuksista. Näissä sopimusten irtisanomisilmoitukset jätettiin viime viikolla. Lisäksi on neuvoteltu säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimuksista ALT:n sekä Öljytuote ry:n kanssa. Näissä sopimuskaudet päättyvät 31.1.2023. 

AKT on jatkanut myös Satamaoperaattorit ry:n kanssa neuvotteluja ahtausalan työehtosopimuksesta. Myös tämä sopimuskausi päättyy tammikuun lopussa.

AKT on omien neuvottelujensa rinnalla mukana tiiviisti mukana SAK:n liittojen koordinaatiossa yhteisestä palkkatavoitetasosta. Yhtenäinen palkkapolitiikka nähdään hyvänä tavoitteena. Työehtojen tavoitetaso vertautuu Saksassa saavutettuun teollisuuden palkkaratkaisuun, joka merkitsee ostovoimaa turvaavaa palkkatasoa. Liitot ovat varautuneet käyttämään kaikkia ammattiliittojen käytössä olevia toimia.

- Muiden liittojen kanssa tehdään tes-neuvotteluissa järjestöllistä yhteistyötä. SAK:n liittojen yhtenäinen työskentely tekee työntekijäliitot vahvemmaksi neuvottelijaosapuoleksi, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa. 

Kokko muistuttaa, että neuvottelukierrosta käydään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Työllisyys ja yritysten taseet ovat kuitenkin pääosin hyvässä kunnossa. Kustannuspaineita palkkaratkaisuihin olisi mahdollisuus osaltaan tasoittaa palauttamalla kikyssä työntekijöille siirrettyjä sosiaalivakuutusmaksuja takaisin työnantajaosapuolelle.

AKT:n tes-neuvotteluja jatketaan jälleen 4. tammikuuta alkaen.

Neuvottelujen etenemistä seurataan verkkosivuilla akt.fi/neuvottelut


Päivitetty: 21.12.2022