AKT jätti irtisanomisilmoitukset työnantajaliitto ALT:lle viideltä sopimusalalta

15.12.2022

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin 15.12.

AKT jätti neuvotteluissa ALT:lle irtisanomisilmoitukset viiden sopimusalan osalta. Työnantajaliitolle jätettiin siis kuorma-auto-, linja-auto-, huoltokorjaamo- ja terminaalitoiminta-alojen sekä linja-autoasemien työehtosopimusten irtisanomisilmoitukset.  Niiden osalta sopimuskausi päättyy 31.1.2023. 

AKT:n tavoite neuvotteluissa on parantaa palkkoja tuntuvasti. Lisäksi neuvotellaan useista työelämän laatukysymyksistä, kuten työ- ja lepoajoista. 

Neuvotteluja ALT:n kanssa jatketaan maanantaina 19.12.

Neuvottelujen etenemistä seurataan verkkosivuilla akt.fi/neuvottelut

Neuvottelujen etenemisestä kerrotaan neuvottelusivustolla akt.fi/neuvottelut. Sivustolla kerrotaan neuvotteluprosessista ja neuvottelutavoitteista. Sivustoa seuraamalla voi pysyä ajan tasalla neuvottelutilanteesta.


Päivitetty: 15.12.2022