AKT:n hallitus hyväksyi työehtosopimukset

20.1.2017

Koko AKT:n jäsenistö on työehtosopimusten piirissä. Yhdessäkään sopimuksessa ei ole työajan pidennystä eikä kriisilauseketta.

AKT:n hallituksen tänään hyväksymien työehtosopimusten kesto vaihtelee kahdesta neljään vuoteen, kun mukaan luetaan optiovuodet. Esimerkiksi yli puolet AKT:n jäsenistä kattava autoliikenteen työehtosopimus on kolmivuotinen ja sisältää yhden optiovuoden. Ahtausalan sopimus on puolestaan kaksivuotinen ja pitää sisällään kaksi optiovuotta.

Sopimuskausien aikana yleispalkankorotukset noudattavat teollisuuden yleistä linjaa. Ensimmäisenä sopimusvuotena ei yleisen linjan mukaisesti yleispalkankorotuksia tehdä. Sen sijaan useaan sopimukseen sisältyy syksyisin tehtävä taulukkopalkkojen liukumakorotus jo tästä vuodesta alkaen.   

AKT:n puheenjohtajan Marko Piiraisen mukaan sopimuksiin saatiin myös joitain työelämän laadullisia parannuksia, kuten Lonka-sopimuksen ulottaminen linja-autoliikenteessä koskemaan myös maakunnallista ely-liikennettä ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusajan lisääminen.

Iso porukka mukana

AKT kävi sopimusneuvotteluja marraskuusta lähtien. Päävastuun neuvotteluista kantoivat sopimusalakohtaiset neuvottelukunnat. Niiden neuvottelemat neuvottelutulokset käsiteltiin alakohtaisissa jaostoissa. Jaostokäsittelyn jälkeen AKT:n hallitus hyväksyi työehtosopimukset.

− Työtä on ollut tekemässä iso porukka ja jälki on ollut hyvää, kiittelee Piirainen.
Useassa AKT:n sopimusalojen neuvottelutuloksia koskeneessa lehdistötiedotteessa sekä työntekijöiden että työnantajan edustajat korostivat sopimisen merkitystä ja vakautta.  

− Tämä osoittaa vääräksi hallituksen ja median väitteet siitä, että sopimuskulttuuri ja yleissitovat työehtosopimukset olisivat tulleet tiensä päähän. 
 

 
 


Päivitetty: 5.6.2019