AKT:n hallitus hyväksyi työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelujen pohjaksi

9.9.2013

AKT:n hallitus on kokouksessaan 9.9.2013 hyväksynyt työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamisneuvottelujen pohjaksi.

Hallituksen päätökseen todettiin sisältyvän SAK:n seitsemän kuljetusliiton jo 2.9.2013 tekemä päätös siitä, että neuvotteluissa ei hyväksytä heikennyksiä voimassa oleviin työehtoihin. Lisäksi AKT:lla on kokoavan kasvusopimuksen mukaisia palkansaajien ostovoimaa- ja ansiokehitystä sekä työssä jaksamista tasapuolisesti tukevia laatukysymyksiä, joista soveltamisneuvotteluissa halutaan neuvotella.

Lisätiedot puheenjohtaja Marko Piirainen 0400-729 450


Päivitetty: 5.6.2019