AKT:n Piirainen: Porvarihallitus leikkaa sopimusyhteiskunnan hengiltä

28.5.2015

-Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on jo vuosikymmenet perustunut sopimiseen. Nyt porvarihallitus horjuttaa yhteiskuntarauhaa ennenkuulumattomalla tavalla asettamalla ammattiyhdistysliikkeen kylmästi ota tai jätä-tilanteeseen.

Nyt jo kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta uhataan riistää vielä enemmän, jos mafiahenkiseen uhkaustyyliin esitetty yhteiskuntasopimus ei synny porvarihallituksen sanelemalla tavalla. Porvarihallitus näyttääkin leikkaavan sopimusyhteiskunnan hengiltä, lataa Piirainen.
– Jos yhteiskuntasopimus tarkoittaa todellakin ”työntekijöiden yksikkökustannusten alentamista vähintään 5 %:lla” ei se käy AKT:lle missään nimessä. Esitys on käytännössä sama kuin EK:n ja Suomen Yrittäjien ajama 100 tunnin vuosityöajan pidentäminen korvauksetta. Tämä on yhtä kuin pekkaspäivistä luopumista.
– Hallituksen ajama yhteiskuntasopimus on romuttamassa samalla myös mahdollisuudet solmia työllisyys- ja kasvusopimuksen optiovuoden 2016, arvioi Piirainen.

Kylmää kyytiä heikompiosaisille

Porvarihallituksen ohjelma on Piiraisen mukaan kylmää kyytiä palkansaajille, lapsiperheille, opiskelijoille työttömille ja eläkeläisille, eikä ole missään tasapainossa eri kansalaisryhmien kesken.
– Kaikki esitetyt toimenpiteet, kuten veronkorotukset, käyttömaksut ja indeksitarkistusten jäädyttäminen, kohdistuvat juuri niihin kansalaisiin, joilla maksukyky on muutenkin jo rajallinen. Ja on täysin kohtuutonta, että työttömäksi tahtomattaan joutuneita rangaistaan ja nöyryytetään vielä enemmän työttömyysturvaan puuttumalla.
 – Miten näihin ”yhteisiin talkoisiin” osallistuu tämän maan rikkaat ja hyväosaiset? 

Tavoitteena kolmikannan ja yleissitovuuden romuttaminen?

Piirainen pelkää, että hallituksen lopullisena tavoitteena on romuttaa kolmikantayhteistyö ja työehtosopimusten yleissitovuus.  Hallitusohjelmaan kun on kirjattu tavoitteeksi yrityksissä sovittavan paikallisesti muun muassa palkoista, työajoista, työsuhteen purkamisesta, työaikapankeista ja sairauspoissaolojen vähentämisestä.
– Yleissitovan työehtosopimuksen alle näistä ei paikallisesti ole voinut sopia, muistuttaa Piirainen.
Ihmetystä herättää myös hallituksen ilmoitus käynnistää tarvittavat työaikalainsäädännön uudistukset selvitysmiehen raportin toimesta 15.10.15 mennessä. 
– Onko tällä todellakin tarkoitus romuttaa kolmikanta?

AKT valmis puolustamaan työntekijöiden oikeuksia

Hallituksen ilmoitus pidentää koeaikaa, mahdollistaa määräaikaisia työsuhteita ilman perusteita ja joustavoittaa takaisinottovelvoitetta lisää Piiraisen mukaan osa-aikaisten, pätkätyöläisten sekä vuokratyöntekijöiden sekä muiden epätyypillisten työsuhteiden määrää.
– Nämä ovat juuri niitä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat lisää toimeentulo-ongelmia, epävarmuutta, nollatuntisopimuksia ja avaavat portin lisätä harmaan talouden markkinoita.
AKT on Piiraisen mukaan valmis puolustamaan työntekijöiden oikeuksia viime kädessä kaikilla mahdollisilla keinoilla, jotka työmarkkinoilla ovat käytettävissä, jos maan hallitus lähtee polkemaan täysin yksipuolisesti palkansaajien ehtoja yritysten kilpailukyvyn nimissä.

Lisätietoja: Marko Piirainen 0400-729 450

 


Päivitetty: 5.6.2019