AKT on selvittänyt poikkeusoloja yhdessä LVM:n kanssa

2.4.2020

Työntekijöiden työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen poikkeustilanteessakin on välttämätöntä

Kuljetusalan ammattilaiset raskaassa liikenteessä ja henkilöliikenteessä ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta ratkaisevassa asemassa. Kuljettajien taukopaikoista ja sosiaalitiloista täytyy huolehtia myös poikkeustilanteessa.

Raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen huoli taukopaikkojen riittävyydestä nousi esiin, kun valtioneuvosto hyväksyi maanantaina ravitsemisliikkeiden sulkemista koskevan esityksen.  Raskas liikenne kuuluu Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisiin aloihin toimittaen muun muassa ruokahuoltoa, elintarvikkeita, lääkkeitä, eläinten rehuja, polttoaineita ja lämmitysöljyä. Linja-auto- ja taksiliikenne ovat välttämätön julkisen liikenteen osa huoltovarmuutta koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana.

- Kuljettajilla täytyy olla mahdollisuus käyttää taukopaikkoja turvallisesti myös poikkeusolojen aikana. Tähän liittyy epidemian aikana myös välttämätön henkilökohtainen hygienia, joka on varmistettava vuorokauden ympäri. Esimerkiksi puhtaat wc-tilat ja käsienpesumahdollisuus on oltava kunnossa, muistuttaa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.

- Vaikka ravintolatoiminnat suljetaan, olen iloinen että ensitietojen perusteella huoltamoketjut haluavat kaikin tavoin huolehtia liikenteen ammattilaisista. Toki supistuksia tulee, mutta palvelua läpi Suomen vaikuttaisi olevan tarjolla. Seuraamme tilannetta täällä ministeriössä ja pyrimme helpottamaan ammattiliikenteen sujuvuutta, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

AKT on kantanut huolta kuljettajien työturvallisuudesta. Positiivisia asioita esimerkiksi linja-autoliikenteessä ovat olleet käteismaksujen lopettaminen ja riittävän turvavälin pitäminen kuljettajiin mm. poistamalla käytöstä kuljettajaa lähinnä olevat asiakasistuimet. Mutta huolia on yhä jäljellä.

- Työturvallisuuteen täytyy kiinnittää varsinkin nyt jatkuvaa huomiota. Suojapleksi kuljettajan ympärillä ajoneuvossa toteutuu HSL:n alueella noin 65 %:sti, muualla Suomessa yhteenlaskettuna selvästi huonommin, arviolta alle 20 %:sti

- Haastankin linja-autoalan yritykset tästä asiasta aktiivisesti nyt vastuulliseen toimintaan; mallia voi ottaa vaikka kauppaketjujen toiminnasta, toteaa Piirainen. Liikennöitsijöiden tulee antaa kuljettajille myös suojamaskin/käsineiden käyttöön paremmat mahdollisuudet ja etuoven käyttöä tulee linja-autoissa mahdollisuuksien mukaan välttää.

- Turvallinen henkilöliikenne on välttämätön osa toimivia poikkeusoloja. Julkinen liikenne varmistaa esimerkiksi toimivan työmatkaliikenteen yhteiskunnan muiden kriittisten alojen henkilökunnalle.

- Olemme yhdessä Traficomin ja terveysviranomaisten kanssa käyneet läpi liikennehenkilökunnan suojaamista sekä annettua ohjeistusta. Tilannetta arvioidaan päivittäin yhteistyössä viranomaisten ja eri kuljetusyrittäjien kanssa, sanoo ministeri Harakka.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen muistuttaa, että myös satamat on määritelty Suomen viennin ja tuonnin kannalta huoltovarmuuskriittisten alojen piiriin. Satamien ahtaajille on toimitettu käsidesiä ja käsienpesuohjeet sosiaalitiloihin ja ohjeistettu pitämään turvavälejä.

Työntekijöille sallitaan kuitenkin siirtyminen eri toimipisteiden välillä, kun yhteisenä tavoitteena pitäisi olla liikkuvuuden rajoittaminen sekä sosiaalisten kontaktien vähentäminen.

- Jos jossakin satamassa iso joukko ahtaajia sairastuu ja asetetaan karanteeriin, ketkä tekevät edellä mainitut työt? Tilapäisiä ahtaajia on todella rajoitetusti saatavilla.

Piirainen peräänkuuluttaa valtiovallalta myös matkatoimisto- ja matkustamohenkilöstöalan työntekijöiden huomioimista yrityksittäin. Nämä kaksi sopimusalaa ovat lomautus-, irtisanomis- ja konkurssivaarassa todella isossa mittakaavassa. Valtiovallan pitää huolehtia myös siitä, ettei näiden alojen työttömyys ja sitä kautta saatavuus räjähdä käsiin. 

- Osaavia työntekijöitä tarvitaan myös epidemian jälkeen.

AKT:n jäsenet tekevät tällä hetkellä työtä erittäin vaativissa ja hankalissa olosuhteissa, suoraan etulinjassa. Riskiryhmään kuuluvilla työntekijöillä on oikeus tarvittaessa pyytää työnantajaa tekemään omalla työpaikalla työturvallisuuslain mukainen riskikartoitus, jonka tavoitteena on löytää vähemmän riskialtis työtehtävä. Työsuojeluvaltuutetut auttavat ja tukevat tässä asiassa.

- Haluan kiittää jokaista liiton jäsentä, jotka tekevät poikkeusoloissa ensiarvoisen tärkeää työtä. Voimia teille jokaiselle.

Yhdessä tästäkin selvitään!

Marko Piirainen
AKT ry:n puheenjohtaja

 


Päivitetty: 2.4.2020