Aloite raskaanliikenteen valvontayksikön perustamiseksi

27.12.2017

Raskaanliikenteen valvonnan määrän ja laadun heikkenemisestä huolestunut Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys esittää valtakunnallisen Raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista.


Aloitteessaan LP:n Perinneyhdistys esittää, että valvontayksikkö yhdistäisi Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen raskaanliikenteen valvojat samaan organisaation. Valvonnan osaamisen säilyttämiseksi se esittää myös koulutuksen uudistamista. Aloite lähetettiin joulun alla Sisäministeriöön, Liikenne- ja Viestintäministeriöön ja Poliisihallitukseen.

Aloitteessa todetaan, että Poliisin ja Tullin osalta tarkastusten määrä on jäänyt niille asetetuista tavoitteista ja että ainoastaan Rajavartiolaitos on onnistunut säilyttämään tarkastukset ainakin määrällisesti hyvällä tasolla.

Yhdistys on huolissaan myös tarkastusten laadusta. Aloitteen mukaan ” Poliisin raskaanliikenteen valvonta näyttää koostuvan liiallisesti jarrudynamometrillä tehdystä valvonnasta muun suurta ammattitaitoa vaativan valvonnan jäädessä vähemmälle.”

Aiemmin myös AKT on esittänyt Raskaanliikenteen valvontayksikön perustamista. AKT tukee Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistyksen aloitetta.

LP:n Perinneyhdistyksen lehdistötiedote >>

 


Päivitetty: 5.6.2019