Ay-koulutuksen asema vahvistumassa

10.2.2021

Eduskunnan käsittelyyn tulossa lakiesitys, jossa ay-koulutuksen rooli osana koulutusjärjestelmää vahvistuu

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa lakiesitys, jonka mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan 1.8.2021 alkaen tietyin ehdoin viedä Koski-tietovarantoon. Koski on valtakunnallinen tietokanta, johon tallennetaan tällä hetkellä toisen asteen opinnot sekä korkeakouluopinnot. Uudistuksen toivotaan parantavan työllistymistä ja auttavan jatko-opinnoissa.

– Tällä hetkellä jokaisessa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa on kehitetty vähän eri tapoja opintojen tunnustamiselle. Käytössä on erilaisia opintokirjoja, paperisia osallistusmistodistuksia ja sähköisiä osaamismerkkejä. Paperinen todistus voi kuitenkin kadota, eikä tilalle ole välttämättä helppo saada uutta, TSL:n opintojohtaja Katri Söder kertoo.

Työelämän muutos edellyttää jatkuvaa oppimista

Lakiesitys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2019 asettaman työryhmän ehdotukseen. Se on osa meneillään olevaa parlamentaarista jatkuvan oppimisen uudistusta, jolla vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista työuran eri vaiheissa.

Taustalta löytyy EU:n komission vuonna 2012 jäsenmaille antama suositus epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) mukaan osaamisen merkitys yhteiskunnassa on kasvanut, ja työelämän nopea muutos merkitsee uusia osaamisvaatimuksia. Pelkän peruskoulun varassa on vaikea työllistyä, mutta myös toisen asteen tutkinnon jälkeen omaa osaamista tulee kehittää koko työuran ajan.

Lue lisää TSL:n uutisesta https://aikamerkki.org/osaaminen-nakyviin/


Päivitetty: 10.2.2021