Piirainen: Bussiliikenteen kilpailutuksen hintana kiire ja epävarmuus

9.6.2015

Linja-autoliikenteen kilpailutuksen negatiiviset vaikutukset heijastuvat eniten työntekijöiden kokemaan epävarmuuteen työpaikkansa puolesta, ilmenee tänään julkistetussa Palkansaajien Tutkimulaitoksen raportissa ”Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset- esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus”.

– Bussinkuljettajat joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa ja kokevat irtisanomisen uhan suuremmaksi kuin työssä käyvät keskimäärin, toteaa AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.
– Näyttää siltä, että kilpailutuksen ainoat säästöt revitään työntekijöiden selkänahasta, sillä kiire, työolosuhteiden heikkeneminen sekä työn rasittavuus koetaan kilpailuttamisen myötä lisääntyneen.

Sen sijaan kuluttajahintoihin tai matkustajamääriin kilpailutukselle ei tutkimuksen mukaan ole ollut positiivisia vaikutuksia. Sikäli kuin kilpailulla on aikaansaatu kustannussäästöjä, ne ovat kanavoituneet lippujen hinnan alenemisen sijaan kuntatalouden vahvistamiseen.
– Pitkällä aikavälillä kilpailutuksen vaikutukset muuhun kuin kuljettajien kokemaan epävarmuuteen ovat siis olemattomat; suurempi vaikutus lippujen hintoihin ja sitä kautta matkustajamääriin näyttää olevan bussiliikenteen tuella.
– On erittäin huolestuttavaa, että yli puolet tutkimukseen haastateltavista oli sitä mieltä, että aikataulut ovat liian kireitä ja pysyäkseen aikataulussa heidän on ajettava ylinopeutta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta yleiseen liikenneturvallisuuteen eikä tällaista voida sallia, moittii Piirainen.

Piiraisen mukaan tutkimustulos osoittaa myös sen, että tilanne on reilussa kymmenessä vuodessa vain pahentunut.
– Epävarmuus on entisestään kasvanut.  Irtisanomisen tai varikon vaihtumisen uhan lisäksi pelko työkyvyttömyyden menettämisestä on kasvanut.
– Kun vastaava tutkimus tehtiin viimeksi vuonna 2003, halusi kuusi kuljettajaa kymmenestä vaihtaa alaa. Tilanne ei tästä ainakaan ole parantunut. Näyttääkin siltä, että tulevaisuudessa on erittäin vaikeaa saada alalle motivoitunutta työvoimaa, mikäli työviihtyvyyteen ja kilpailutuksen haittojen minimoimiseen ei puututa, arvioi Piirainen. 


Päivitetty: 5.6.2019