Containersteve Oy tuomittiin YT-lain rikkomisesta korvauksiin

30.3.2016

Helsingin hovioikeus on 30.3.2016 antamassaan päätöksessä pysyttänyt Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun ja tuominnut Containersteve Oy Ab:n maksamaan 19 entiselle työntekijälleen yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisena hyvityksenä yhteensä 164 000 euroa, eli 6000-10 000 euroa kullekin, sekä heidän oikeudenkäyntikulunsa.

Työntekijät olivat työskennelleet Containersteve Oy Ab:n Kotkan toimipisteessä Kotkan Mussalon satamassa, jossa oli aloitettu yhteistoimintaneuvottelut 2.12.2011 työvoiman käytön vähentämiseksi. Neuvottelut olivat päättyneet 13.1.2012, ja kantajien työsopimukset oli irtisanottu. Containersteve Oy Ab oli ennen yhteistoimintaneuvottelujen loppuun saattamista tehnyt kaupan, jolla se oli myynyt kaksi sataman konttinosturia ulkopuoliselle yhtiölle. Asiassa on ollut kyse siitä, onko yhtiö näin toimiessaan rikkonut yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvoitetta.

Hovioikeuden perustelujen mukaan päätös nosturien myynnistä oli liittynyt työnantajan laajempaan päätökseen luopua konttiahtausliiketoiminnasta, ja tarkoittanut käytännössä sitä, että yhtiöllä ei ollut enää nosturien myynnin jälkeen kalustoa, jolla se olisi voinut lastata ja purkaa kontteja laivoista. Konttinosturien myyminen oli laajamerkityksellinen, sekä sitova ja lopullinen päätös luopua huomattavasta ja merkityksellisestä osasta liiketoimintaa. Myymällä nosturit yhtiö oli poissulkenut sen mahdollisuuden, että konttiahtaustoiminnan jatkuminen olisi ollut enää todellinen vaihtoehto yhteistoimintaneuvotteluissa. Tällä liiketoimintapäätöksellä oli perustellusti voitu arvioida olevan henkilöstövaikutuksia kaikkien kantajien osalta.

Hovioikeus on pitänyt käräjäoikeuden tuomiota oikeana myös tuomittujen hyvitysten määrien osalta. Kantajiin on kohdistunut irtisanominen, joka oli kaikkein ankarin työntekijään kohdistettava toimenpide. Hovioikeus on katsonut, että kaikki asiaan vaikuttavat tekijät huomioon ottaen hyvityksen määrän oli syytä olla tuntuva jokaisen kantajan osalta. Kantajien työsuhteen kestoaika on vaikuttanut heille tuomittujen hyvitysten määrään.

Hovioikeuden ratkaisuun on vielä mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

 


Päivitetty: 5.6.2019