ELY-keskusten liikenteen vastuualueeseen suunnitellaan muutoksia

30.1.2015

 Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto tiedottavat

Liikennevirastossa suunnitellaan muutoksia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenteen vastuualueen toimintamalliin. Maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinnat on tarkoitus keskittää neljälle suuralueelle. Tästä valmistelulinjauksesta on sovittu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 

Muutoksen tarkoituksena on ELY-keskusten liikenteen vastuualueiden henkilömäärän tasoittaminen ja ELY-keskusten elinvoiman turvaaminen. Muutos liittyy ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvotteluihin, jotka saatiin päätökseen 14. tammikuuta. Yt-neuvottelujen taustalla on hallituksen rakennepoliittinen ohjelma, joka sisältää kasvupanostuksia ja valtion talouden sopeuttamispaketin. Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015–2018. 

Neljäksi maanteiden hoidon, ylläpidon ja alueellisten investointien hankinnasta vastaavaksi suuralueeksi on esitetty seuraavia alueita:

- Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

- Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Keski-Suomen ELY-keskus

- Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten alue, vastuu-ELYnä Lapin ELY-keskus 

Hankinnat kattavat urakoiden valmistelun, kilpailuttamisen ja toteutuksen aikaisen toiminnan. 

Määrärahat jaettaisiin jatkossa edelleen yhdeksälle ELY-keskukselle, joiden liikenteen vastuualueiden tehtävänä on mm. hankintaprosessia edeltävä tienpidon suunnittelu sekä toteutuskohteiden valinta ja ajoitus. Alueen kehittämisen näkökulmasta keskeisimmät liikenteen tehtävät ja päätösvalta jäisivät edelleen kaikkien yhdeksän ELY-keskuksen tehtäviksi. Tällaisia tehtäviä ovat mm. palvelutason määrittäminen, tienpidon suunnittelu ja ohjelmointi, hankesuunnittelu ja kunnossapidon suunnittelu. 

Valmistelutyö jatkuu Liikennevirastossa. Muutokset esitetään tehtäväksi 1.1.2016 alkaen. Muutokset edellyttävät ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muutosta.


Päivitetty: 5.6.2019