Hallituksen etsittävä työllisyystoimia muualta kuin työttömyysturvan leikkaamisesta

9.4.2021

SAK ehdottaa kehysriiheen valmistautuvalle hallitukselle työvoimakoulutuksen reipasta lisäämistä ja työttömyysturvan uudistamista niin, että se tukee työttömien osaamisen kehittämistä nykyistä paremmin.

 

– Työllisyys ei kohene ihmisten toimeentuloa heikentämällä. Sen sijaan työttömien työllistymistä tulee tukea osaamisen ja palveluiden kehittämisellä, sanoo johtaja Saana Siekkinen.

Korona on johtanut monilla toimialoilla työntekijöiden syvenevään ahdinkoon, kun työn tekemisen mahdollisuuksia ei ole ollut yli vuoteen. Työttömänä on lähes 330 000 henkilöä, joista kokoaikaisesti lomautettuina on 53 000. Kaikkiaan lomautettuja oli helmikuun lopussa 72 600.

– Näin vaikeassa tilanteessa työttömien ja lomautettujen toimeentulon leikkaaminen ei ole oikea viesti. Yritysten tukemisen lisäksi nyt tarvitaan toimia myös koronan takia työttömäksi jääneiden toimeentulon turvaamiseksi.

Työttömien toimeentulon turvaamiseksi SAK ehdottaa kehysriiheen:

• Työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa pidennetään väliaikaisesti sadalla päivällä.

• Työntekijöiden toimeentuloa turvataan erityistoimin vaikeimmin koronasta kärsineillä toimialoilla. SAK ehdotti jo vuosi sitten työttömyysturvan korottamista määräajaksi 50 eurolla työttömien taloudellisen taakan helpottamiseksi. Myös Palvelualojen ammattiliitto on ehdottanut koronan vuoksi lomautetuille työttömyysturvan omavastuupäivien poistamista ja työttömyysturvan korottamista.

Saana Siekkinen muistuttaa, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on viime vuosina leikattu useita kertoja. Edellinen hallitus lyhensi turvan kestoa 100 päivällä ja nykyinen hallitus on jo päättänyt työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta.

Hallitus valmistelee parhaillaan pohjoismaista työnhakumallia, joka tarjoaa työttömille lisää tukea työnhakuun. Pitkänä miinuksena mallissa on kuitenkin työttömien velvoitteiden tuntuva kiristäminen.

– Juha Sipilän hallituksen aktiivimallisekoilu osoitti, että työttömyysturvan kiristysten työllisyysvaikutuksia ei ole lopulta helppo edes todentaa. Työttömien elämää niillä kyllä voidaan vaikeuttaa monin tavoin, Saana Siekkinen huomauttaa.

Hallitus valmistelee myös työssäoloehdon uudistamista tuloperusteiseksi. SAK pitää uudistusta tärkeänä, sillä se sopii paremmin nykyiseen työelämään, jossa työn tekemisen tavat ovat hyvin erilaisia.

Työssäoloehdon tuloperusteisuus tarkoittaa sitä, että työssäolon viikkokohtaisesta tarkastelusta luovutaan ja tarkastellaan vain tuloja.

– Työssäoloehdon kehittäminen ei saa olla säästötoimenpide eikä se saa vaikeuttaa työttömäksi jäävien pääsyä työttömyyspäivärahalle tai leikata päivärahan määrää matalapalkkaisilla aloilla. Tämä hallituksen on syytä pitää mielessä jatkotyössä, Saana Siekkinen tähdentää.

 

 


Päivitetty: 9.4.2021