Jalkautusajan palkka ja työttömyyskorvaus

27.1.2020

Jalkautus on tilanne, jossa työn tekeminen on estynyt toisen työntekijäryhmän työtaistelun takia. Tällöin työntekijällä on oikeus saada palkkansa jalkautusta seuraavan seitsemän päivän jaksoon sisältyvien työpäivien osalta. Jalkautuspäivien päätyttyä työntekijällä on oikeus työttömyyskassan päivärahaan ilman omavastuupäiviä.


Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella silloin, kun työntekijän työnteko on estynyt toisen työntekijäryhmän työtaistelun takia eikä työntekijällä ole suoraa riippuvuussuhdetta lakkoon, puhutan jalkautuksesta.

Jalkautuksen aikana työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään seitsemältä jalkautusta seuraavan päivän ajalta. Palkka maksetaan ainoastaan työpäiviltä. Jos esimerkiksi jalkautusta seuraavan 7 päivän jaksossa on kaksi vapaapäivää, maksetaan palkka viideltä päivältä.

Jalkautus ja työttömyysturva

Mikäli lakko jatkuu niin pitkään, että työnantajan palkanmaksuvelvollisuus jalkautetun työntekijän osalta päättyy, on työntekijällä oikeus työttömyysturvaan ilman omavastuupäiviä. Työttömyysturvan saamisen edellytys on, että työntekijä on ilmoittautunut TE-keskukseen ja tehnyt ilmoituksen työttömyyskassaan.

Jalkautuksesta seuraava oikeus työttömyysturvaan päättyy, kun lakko päättyy. 

Jalkautus vai lomautus?

Mikäli työnteko estyy toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, niin se ei anna työnantajalle laillista lomautusperustetta. Työnantaja ei saa lomautuksella kiertää jalkautuksesta syntyvää palkanmaksuvelvollisuuttaan.

Jalkauttamisesta ei ole määrätty ennakkoilmoitusaikaa eikä sitä, miten ilmoitus tulee tehdä.

KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA: toimintaohje palkanmaksun keskeytyessä toisten työtaistelutoimenpiteen vuoksi

 


Päivitetty: 20.2.2020