Kuljetusliitot KL tukee PAMin kiinteistöpalvelualan työtaisteluja

29.3.2023

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee parhaillaan matalapalkkaisten kiinteistöpalvelualan työntekijöiden palkoista ja työehdoista. Neuvotteluiden takkuamisen vuoksi PAM on joutunut turvautumaan työtaistelutoimenpiteisiin ja seuraava lakko alkaa 30.3.2023.

PAMin työtaistelutoimenpiteiden myötä on noussut esiin räikeä esimerkki, jossa työnantaja yrittää painostamalla ja uhkailemalla estää työntekijöitä käyttämästä perusoikeuttaan taistellakseen työehtojensa puolesta. PAM julistikin SOL Palvelut Oy:n ja SOL Kiinteistöpalvelut Oy:n hakusaartoon.

Kuljetusliitot KL tukee PAMin hakusaartoa. SOLin painostustoiminta on erittäin tuomittavaa ja kohdentuu erittäin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin. Yritys, joka ei arvosta työntekijöiden oikeuksia myös lakon aikana, ei ansaitse työntekijöitä. Kuljetusliittojen selvityksen mukaan kävi ilmi, että SOL toimii myös useilla kuljetusliittojen jäsenten työpaikoilla ja sopimusaloilla. Tästäkin syystä KL edellyttää, että SOL kunnioittaa työntekijöidensä lakko-oikeutta.

PAMin kiinteistöpalvelualan työntekijät tekevät arvokasta työtä lukuisissa kuljetusalan työpaikoissa. Kuljetusliitot KL tukee PAMin kiinteistöpalvelualan työntekijöitä taistelussa parempien työehtojen ja palkan puolesta. Kuljetusliitot muistuttavat jäseniään siitä, että lakon alaista työtä ei tule tehdä missään tilanteessa.
Kiinteistöpalvelualan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet!

Lisätietoja PAMin lakosta ja yritykset, joiden kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen alaisia töitä lakko koskee: Lakko viikolla 13 (30.3.–1.4.)

Kuljetusliitot KL ry:n jäsenliittoja ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatiealan unioni RAU ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry. Järjestön perustehtävänä on tukea jäsenliittojen itsenäisesti harjoittamaa edunvalvonta- ja sopimustoimintaa, vahvistaa liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä edistää liittojen yhteisiä tavoitteita. Kantavana voimana on, että vahva ja yhtenäinen KL pystyy paremmin taistelemaan heikomman puolella.


Päivitetty: 29.3.2023