Maataloustuottajat ja palkansaajat vetoavat Orklaan: Taffelin sipsitehdasta ei saa sulkea

25.2.2016

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Ammattiliitto Pro vetoavat Orklaan, jotta se ei sulkisi Ahvenanmaalla sijaitsevaa perunanjalostustehdastaan. Järjestöt haastavat kuluttajat vaikuttamaan Orklaan allekirjoittamalla vetoomuksen kotimaisen tuotannon ja tehtaan säilyttämisen puolesta.

Norjalaisen Orkla-konsernin Taffel-perunalastuja ja Oolannin perunapakastetuotteita Haraldsbyssä valmistava tuotantolaitos on Ahvenanmaan suurimpia teollisuuslaitoksia, se työllistää suoraan sata ihmistä. Tehtaan lopettamisen vaikutukset työllisyyteen olisivat kuitenkin paljon laajemmat, sillä tehtaan koko tuotantoketju pelloilta kauppoihin antaa toimeentulon lähes 300 ihmiselle.
-    Orklan tehdas on todella merkittävä Ahvenanmaan työllisyyden sekä elintarviketeollisuuden kannalta. Haastamme kuluttajat vaikuttamaan Orklaan, jotta tuotanto ja työpaikat säilyisivät jatkossakin Ahvenanmaalla, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat sipsibrändeistä eniten juuri Taffelia. Kotimaisuus on maun lisäksi Taffel-sipsien ja Oolannin perunapakasteiden tärkein kilpailuvaltti. Suurin osa tehtaan tuotannosta menee Suomen markkinoille.
-    Suomalaiset arvostavat kotimaisuutta enemmän kuin koskaan. Orkla ottaa melkoisen riskin, jos se siirtää perunalastujen tuotannon pois Suomesta. Taffel ja Suomi kuuluvat saumattomasti yhteen. Kyllä käsi kaupan sipsihyllyllä hamuaa muualle, jos alkuperä ei ole suomalaista, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vakuuttaa.

Orklan tehtaalla jalostetaan vuodessa perunaa noin 28 miljoonaa kiloa perunalastuiksi ja perunapakasteiksi. Tehdas käyttää lähes koko Ahvenanmaan perunasadon ja lisäksi Manner-Suomessa viljeltyä perunaa. Muun muassa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on sopimusviljelijöitä, jotka toimittavat koko satonsa Orklan tuotantolaitokselle Ahvenanmaalle.
-    Tehtaan säilyminen on Ahvenanmaan maatalouden ja koko Suomen perunatuotannon kannalta erittäin tärkeää, sillä lähes kolmannes Suomen ruokateollisuusperunasta viljellään Ahvenanmaalla, muistuttaa SLC:n puheenjohtaja Holger Falck.

Jos Orkla sulkee Ahvenanmaan tuotantolaitoksen, vaikutukset myös kuljetusalan toimijoihin olisivat kovat. Tehtaan porteista kulkee sisään noin tuhat kuorma-autollista perunaa vuodessa. Kuljetusliikenteen määrä on muutenkin suuri, sillä tehtaalla valmistetuista tuotteista peräti 97 % kulutetaan Manner-Suomessa.
-    Tehtaan lopettaminen vähentäisi kuljetusalan töitä ja aiheuttaisi pahan kolauksen myös Ahvenanmaan tavarahuoltoon, AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen sanoo.

MTK, SLC, SEL, AKT ja Pro haastavat kuluttajat vaikuttamaan Orklaan ja allekirjoittamaan vetoomuksen tuotantolaitoksen säilyttämisen puolesta osoitteessa www.adressit.com/sips.

Orkla Confectionery & Snacks Finlandin Ahvenanmaan tuotantolaitoksen yhteistoimintaneuvotteluiden arvioidaan kestävän vähintään kuusi viikkoa. Yt-neuvottelut alkoivat helmikuun alussa.

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
puheenjohtaja Holger Falck, SLC, 050 555 3711
puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, SEL, 0400 611 882
puheenjohtaja Marko Piirainen, AKT, 0400 729 450
puheenjohtaja Jorma Malinen, Pro, 050 576 0389

Perunafaktaa:
– Suomessa perunaa viljellään noin 22 000 hehtaarilla, josta ruokateollisuusperunaa 3 150, tärkkelysperunaa 6 300, varhaisperunaa 780 ja sertifioitua siemenperunaa 1 100 hehtaaria.
– Koko perunasato on 550 -600 miljoonaa kiloa.


Vetoomusteksti:

Vetoomus Orklalle kotimaisten sipsien ja perunapakasteiden puolesta

Me allekirjoittaneet haluamme jatkossakin syödä kotimaisesta perunasta Suomessa valmistettuja Taffelin perunalastuja ja Oolannin perunapakasteita.
Kotimaisuus on meille kuluttajina tärkein valintaperuste. Kotimaiset elintarvikkeet hyödyttävät Suomea työpaikkoina, verotuloina, kotimaisen kulutuksen ja ostovoiman kasvuna sekä investointeina.
Vetoamme parhaillaan yhteistoimintaneuvotteluita Ahvenanmaalla käyvään Orkla-konserniin, että Orklan Haraldsbyn tuotantolaitosta ei suljeta ja että tehtaan tuotanto ja työpaikat säilyvät Suomessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ammattiliitto Pro


Päivitetty: 5.6.2019