Marko Piirainen: Sipilän hallituksen palkansaajavastainen linja piti myös kehysriihessä

12.4.2018

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen toteaa  kehysriihen tuloksista, että Sipilän hallituksen linja pitää.

− Onkohan Suomessa ollut ikinä ennen näin vihamielisesti palkansaajiin suhtautuvaa ja samalla työnantajapuolta ja rikkaita myötäilevää hallitusta, hän miettii.

Piiraisen ei ole vaikea löytää perusteluja näkemykselleen.

- Hallitus valmistelee muutosta, joka keventää irtisanomisen kriteereitä alle 20 hengen yrityksessä. Eikö koeaika ole jo riittävän pitkä aika tutustua puolin ja toisin?

Tämä, samoin kuin alle 30-vuotiaita yli 3 kuukautta työttömänä olleiden kohdalla oikeus tehdä määräaikainen työsopimus ilman päteviä perusteita, ovat Piiraisen mukaan myös rikkomuksia ihmisten yhdenvertaisen kohtelua vastaan.

− Suomen perustuslaissa on mainittu syrjinnän kielto ja ihmisten tasavertaisuus lain edessä, muistuttaa Piirainen.

Piirainen hämmästelee myös yhteistoimintalain selvityshankkeeseen liittyvää kollektiivisen irtisanomissuojan perusteiden uudelleenarviointia. Kollektiivinen irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, että irtisanominen voidaan suorittaa pääasiassa vain tuotannollisten ja taloudellisten syiden tai työntekijästä johtuvan painavan syyn perusteella.

Se, että työaikapankki tulee osaksi työaikalakia, ei tullut Piiraiselle yllätyksenä. Sekin on vahvasti kallellaan työnantajan suuntaan.

− Onneksi suurimmassa osassa työehtosopimuksia on sovittu niin, että työaikapankista on sovittava pääluottamusmiehen kanssa. Jos työntekijä joutuu neuvottelemaan yksin työnantajan kanssa, hän on aina lähtökohtaisesti heikommassa asemassa.

Myös joustotyöaika tulee työaikalakiin. Se on hänestä turhaa, sillä työelämässä on jo nykyisin riittävästi joustoja mm. jaksotyöajan takia.

− Seuraavalla hallituksella tulee olemaan kova urakka sen korjatessa porvarihallituksen epäkohdat takaisin oikeudenmukaiselle tasolle, toteaa Piirainen.


Päivitetty: 5.6.2019