Teollisuusliiton lakko ja AKT:n jäsenet

9.12.2019

Työntekijät joiden työehtoihin sovelletaan AKT:n työehtosopimuksia, eivät ole osallisia nyt alkaneessa Teollisuusliiton lakossa. Mikäli työt kuitenkin estyvät lakon johdosta on työnantajan lähtökohtaisesti tarjottava työntekijälle muuta työntekijän työsopimuksen mukaista työtä. Ellei tällaisen työntarjoaminen ole mahdollista ja työntekijän työnteko estyy kokonaan, on työnantajalla kuitenkin velvollisuus maksaa työntekijälle palkka enintään seitsemältä työpäivältä lakon alkamisajankohdasta lukien.


Päivitetty: 9.12.2019