Päivitys SAK:n sivuilla: Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

20.3.2020

SAK päivittää jatkuvasti tietoa koronaviruksen vaikutuksista työelämään.

Työmarkkinajärjestöt tekivät keskiviikkona 18.3. maan hallitukselle esityksen, joka vaikuttaisi väliaikaisesti muun muassa lomautusmenettelyyn, koeaikaan ja työttömyysturvaan. Tulevatko ehdotukset voimaan sellaisenaan ja millä aikataululla?

Hallitus on käsitellyt palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöjen ehdotukset ja sopinut, että niiden mukaiset määräaikaiset, pääosin kolme kuukautta voimassa olevat muutokset tehdään lakeihin. Osa muutoksista toteutetaan työehtosopimusten kautta.

Kun lakimuutokset on valmisteltu, eduskunta päättää lakien hyväksymisestä ja niiden voimaantulosta. Voimaantulon tämän hetkinen ennuste on 2–3 viikkoa. (Lähde SAK)

Lisätietoja mm. työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen vaikutuksista SAK:n sivuilta osoitteesta: https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan

https://www.sak.fi/sv/aktuellt/nyheter/hur-paverkar-coronaviruset-arbetslivet-har-hittar-du-fragor-och-svar-samt-lankar-till-olika-anvisningar

AKT käy soveltamisneuvottelut mahdollisista muutoksista liittojen välillä. Neuvottelutulokset etenevät normaalisti hallinnon päätettäväksi.

 


Päivitetty: 20.3.2020