PAM, Pro ja AKT: Lassila & Tikanoja urkki ay-jäsenmaksutietoja - toiminta loukkaa henkilöstön yksityisyydensuojaa

13.3.2019

Työntekijöitä edustavien Palvelualojen ammattiliitto PAMin, Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n sekä toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron tietojen mukaan Suomen suurimpiin kiinteistöpalveluyrityksiin kuuluva Lassila & Tikanoja käytti henkilöstön ay-jäsenmaksuihin liittyviä henkilötietoja vastoin tietosuojalainsäädäntöä.

Ammattiliiton jäsenmaksujen perintätiedot kuuluvat työntekijän itsensä ja yrityksen palkanlaskennan sekä verottajan käyttöön. Lain mukaan työnantaja ei voi kerätä ammattiliiton jäsenyystietoja käyttääkseen niitä yrityksen omia tarkoitusperiä varten.

”Vaikuttaa siltä, että yritys pyrkii murentamaan ammattiliittoon kuuluvien jäsenten turvallisuudentunnetta ja horjuttamaan järjestäytymistä. Meille tilanne näyttäytyy siltä, että yritys käyttää tietoja omia kyseenalaisia tarkoitusperiään varten. Se ei missään nimessä ole hyväksyttävää modernissa ja vapaassa työelämässä, jossa ihmisten ay-jäsenyyttä soisi kunnioitettavan”, ammattiliitot muistuttavat.

Ammattiliiton jäsenyystieto on luokiteltu sekä kumotussa henkilötietolaissa että voimassa olevassa tietosuojalaissa arkaluonteiseksi tiedoksi eli jäsenmaksuperinnästä olemassa olevia yksittäisiä työntekijöiden tietoja voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on annettu. Tietoa ammattiliiton jäsenyydestä ei ole lupa tallettaa erilaisiin ”listoihin” tai rekistereihin eikä jäsenmaksujen perintää varten annettuja tietoja saa käyttää lainvastaisesti muihin tarkoituksiin.

Ammattiliitot ovat hyvin pettyneitä Lassila & Tikanojan toimintaan, mikä on selkeä yritys heikentää ammattiliittojen asemaa sopimusosapuolena.

”Työntekijöitä arvostavassa yrityksessä ammattiliiton jäsenyyttä ei ole aiemmin pidetty uhkana. Se on nähty voimavarana ja työntekijöiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja edunvalvontaa on kunnioitettu. Siksi onkin kummallista, että yksittäisten työntekijöiden jäsenyystiedot joutuvat suurennuslasin alle.”

”Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä, kuuluuko työntekijä liittoon vai ei. Järjestäytyneillä työntekijöillä on oma edustajansa, luottamusmies, jonka kanssa yhteistoimintaa rakennetaan.”

 


Päivitetty: 5.6.2019