Poliisitarkastaja: Ajo- ja lepoaikarikkomusten määrä kohtuuton

19.2.2021

Raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikarikkomusten määrä nousi 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Poliisitarkastaja pitää määrää kohtuuttoman suurena tarkastettujen auton määrään suhteutettuna.

Ajoneuvoja tarkastettiin poliisin tehovalvontaviikolla 8.−14.2. lähes 2 500 kappaletta, joista 16 prosenttia oli ulkomaalaisia. 376:ssa tapauksessa ajo- ja lepoajat jäivät noudattamatta.

Lisäksi valvottiin tekijöitä, jotka vaikeuttavat kuljettajan tarkkaavaisuutta ajon aikana. Tällaisia ovat mmm. erilaiset rakennelmat, jotka estävät kuljettajaa näkemästä oikealle.

— Siellä oli kahvinkeittimestä lähtien kaikenlaisia tarvikkeita, poliisitarkastaja Kari Onninen poliisihallituksesta toteaa.

Näkemistä haittaavista esteistä jaettiin seuraamuksia 63:lle.

Puutteellisesta kuorman varmistuksesta huomautettiin 64 kuljettajalle. 11 ajoneuvoa joutui keskeyttämään matkansa teknisten vikojen vuoksi.

Valvontaviikko oli osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (ROADPOL) Euroopan laajuista valvontateemaa.

Raskaan liikenteen valvonnassa punnittiin ajoneuvoja ja tarkistettiin mahdollinen ylikuormaus.

Teksti: Tiina Tenkanen


Päivitetty: 19.2.2021