Sähköliitto:Yhteistoiminta-asiamies täsmensi työnantajien velvollisuuksia

3.6.2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto on antanut 22.5.2015 Sähköalojen ammattiliiton tekemästä pyynnöstä lausunnon, jossa se selventää työnantajien velvollisuuksia sellaisissa yt-neuvotteluissa, joissa käsitellään henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia. Lausunnossa todetaan, ettei riittävää ole, jos työnantaja ilmoittaa työntekijöiden edustajalle vasta yt-neuvottelujen jälkeen, miten työvoiman käytön vähennykset kohdistuvat eri henkilöstöryhmiin.

Sähköliitto pyysi yhteistoiminta-asiamiehen toimistolta lausuntoa, koska Teollisuuden Voima Oyj kieltäytyi viime talvena Olkiluodossa käydyissä yt-neuvotteluissa ilmoittamasta Sähköliiton pääluottamusmies Jani Malilalle, kuinka suuri osa neuvottelukutsussa mainitusta irtisanottavan henkilöstön määrästä oli työntekijöitä. Yhtiö ilmoitti vain vähentämissuunnitelmien kohteena olevan henkilöstön kokonaismäärän, muttei sitä, kuinka suuri osa irtisanomisista oli tarkoitus kohdistaa eri henkilöstöryhmiin, eli työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Yhtiö katsoi, että sillä oli oikeus ilmoittaa eri henkilöstöryhmistä vähennettävien henkilöiden määrä vasta neuvottelujen päättymisen jälkeen. Tämä menettely on todettu yhteistoiminta-asiamiehen lausunnossa kuitenkin yhteistoimintalain vastaiseksi, kun henkilöstöryhmät ovat yrityksessä tunnistettavissa.

– Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto on oikeansuuntainen selventäessään henkilöstöä yt-neuvotteluissa edustavien luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksia, mutta jättää vielä toivomisen varaa, Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma toteaa. Hän kertoo Sähköliiton toivoneen yhteistoiminta-asiamiehen lausuvan myös siitä, että suunniteltujen vähennysten kohdistuminen henkilöstöryhmittäin pitää ilmoittaa jo ennen neuvotteluja annettavassa neuvotteluesityksessä.

– Vanhassa yt-laissa oli säännös, jolla työnantaja nimenomaisesti velvoitettiin ilmoittamaan vähennysten kohdistuminen eri henkilöstöryhmiin jo neuvotteluesityksessä, eikä uuden yt-lain esitöissä ole mainintaa siitä, että henkilöstön asemaa olisi tarkoitettu lainuudistuksella tältä osin heikentää, Heiniluoma summaa. Hän toteaa maininnan jääneen laista mitä ilmeisimmin epähuomiossa.


Päivitetty: 5.6.2019