SAK: Paikalliseen sopimiseen jo nyt paljon mahdollisuuksia

25.9.2015

SAK muistuttaa, että yrityksillä on jo nyt paljon mahdollisuuksia sopia paikallisesti työehtoihin liittyvistä asioista työntekijöidensä kanssa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n selvitykseen vastanneista yrityksistä yli 80 prosenttia kertoo hyödyntävänsä paikallista sopimista paljon tai jonkin verran.

–    Esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on kymmeniä kohtia, joista yritykset voivat sopia paikallisesti työpaikoilla. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lähes kaikissa työehtosopimuksissa, ja monilla aloilla on hyviä kokemuksia joustamisen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien sovittamisesta yhteen, SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen huomauttaa.

SAK:n mielestä paikallista sopimista on laajennettava hallitusti ja sopimisen on tapahduttava työehtosopimusten puitteissa.

–    Työehtosopimuksiin kirjatun palkkojen minimitason on aina toimittava viimeisenä turvana palkansaajalle. Määräykset tarjoavat raamit sopimiselle. 

SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen tähdentää, että sopimisen kulttuuri ei synny työpaikalla hetkessä. 

–    Jos sopimisen aloittaa talouden vaikeina aikoina työehtojen heikentämisellä, ei luottamuksen synnyttäminen ole helppoa. Jos sen sijaan on totuttu joustamaan puolin ja toisin, eikä paikallista sopimista ymmärretä vain työehtojen heikentämisenä, halua sopia löytyy myös vaikeina aikoina. 

SAK vaatiikin, että henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia on parannettava ja yrityksen tiedonantovelvoitteita laajennettava.

EK:n selvityksen hyvästä tuloksesta huolimatta yli puolet yrityksistä pitää palkansaajien kielteistä suhtautumista suurimpana esteenä paikalliselle sopimiselle työpaikoilla. 

–    Voisiko palkansaajien kielteisessä kannassa olla kyse siitä, että todellisuudessa heidän edustajallaan ei ole neuvoteltavaa, vaan esitetään ainoastaan ota tai jätä tarjous? Paikallinen sopiminen ei toimi, jos työnantaja sanelee työehtosopimusta heikompia ehtoja. Neuvottelussa on aina kyse molempia hyödyttävän ratkaisun löytämisestä, Rönni-Sällinen toteaa. 

–    Se, etteivät palkansaajat ja yritykset hyödynnä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, johtuu myös tiedon ja luottamuksen puutteesta. Koulutuksen lisääminen sekä luottamusmiehille että työnantajille olisi tässä asiassa paikallaan, jotta paikallinen sopiminen toimisi.


Päivitetty: 5.6.2019