SAK:Työmarkkinajärjestöjen sopimukset kohentavat Suomen kilpailukykyä

5.2.2016

SAK:n pääekonomisti Olli Koski painottaa jo tehtyjen maltillisten palkkaratkaisujen osuutta Suomen kilpailukyvyn parantamisessa.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan (tukuseto) raportin mukaan Suomen kustannuskilpailukyky on parantumassa viime vuosina tehtyjen maltillisten palkankorotusten ansiosta.

Yksikkötyökustannukset kasvoivat euroalueen keskiarvoa hitaammin vuonna 2014. Komission ennusteessa yksikkötyökustannukset kasvavat hieman muuta euroaluetta verkkaisemmin myös vuosina 2015–2017.

–      Ei siis pidä paikkaansa, etteikö Suomen kustannuskilpailukykyä olisi yritetty parantaa jo aiemmin. Työmarkkinoiden yhdessä sopimilla työllisyys- ja kasvusopimuksilla on ollut merkittävä vaikutus kilpailukyvyn kohenemiselle, Koski huomauttaa.

Raportin mukaan Suomen yksikkötyökustannukset kasvavat yhteensä alle viisi prosenttia vuosina 2013–2017. Samaan aikaan vertailumaa Saksassa yksikkötyökustannukset nousevat yli yhdeksän prosenttia.

–      Suomen kilpailukykyero Saksaan kuroutuu umpeen lähes viidellä prosentilla. Osa hallituksen toivomasta kilpailukykyloikasta on siis saavutettu jo nyt aiempien työmarkkinaratkaisujen ansiosta, SAK:n pääekonomisti Olli Koski toteaa.

Selvitystoimikunnan mukaan palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kasvaa tänä vuonna lähes prosentin viime vuoden tapaan.

Ostovoiman kasvu perustuu hitaaseen inflaatioon, työllisyystilanteen kohenemiseen sekä erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotusta keventävään työtulovähennyksen korotukseen. 

–      Palkansaajien verotusta keventävän työtulovähennyksen korottaminen tälle vuodelle oli hallitukselta hyvä päätös. Ostovoiman kasvu tukee kotimaista kysyntää ja samalla myös työllisyyttä.

Raportti ennakoi, että ensi vuonna palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima supistuisi työllisyyden kasvusta huolimatta. 

–      Suomi tarvitsee ostovoimaa ja työllisyyttä tukevaa tuloratkaisua, joka jatkaa kilpailukyvyn kohentamista myös seuraavina vuosina, Koski tähdentää.


Päivitetty: 5.6.2019