SAK:n kysely: Kesätyöt vähenevät kuljetuksessa, teollisuudessa ja palvelualoilla

22.4.2015

SAK:laiset alat tarjoavat nuorille kesätöitä viime vuotta niukemmin. Joka viides eli 21 prosenttia SAK:n kyselyyn vastanneesta luottamushenkilöstä ilmoittaa, että työnantaja palkkaa kesätyöntekijöitä vähemmän kuin vuotta aiemmin.


Eniten kesätöitä löytyy julkiselta alalta, jossa 74 prosenttia luottamushenkilöstä kertoo, että työpaikalle palkataan entiseen tapaan kesätyöläisiä. Lähes yhtä paljon töitä löytyy yksityisiltä palvelualoilta. Kolmanneksi eniten kesätyötä on tarjolla teollisuudesta, missä 65 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan rekrytoivan kesäväkeä.  
Heikoiten nuoria työllistää kuljetusala, jossa joka kolmas luottamushenkilö ilmoittaa kesätöiden vähenemisestä.

SAK:n nuorisosihteeri Tatu Tuomela toivoo, että yritykset harkitsisivat vielä nuorten palkkaamista kesätöihin.
–      Nuorelle on suuri asia päästä kesätöihin. Ensimmäinen työpaikka on tärkeä kokemus, ja se voi auttaa ratkaisevasti myöhemmässä työllistymisessä tai opiskeluvalinnassa. Toivon sydämestäni, että yritykset tekisivät tänä vuonna suuren yhteiskunnallisen teon ja palkkaisivat nuoria, vetoaa Tuomela.

Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä joka viides kertoi, ettei hänen työnantajansa tee kesätyöntekijöille perehdytyssuunnitelmaa.
–      Ensimmäinen kesätyö on se, jossa nuori oppii työelämän pelisäännöt. Siksi perehdytys ja perehdytyksen suunnitteleminen ovat tärkeitä asioita, painottaa Tuomela.
SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi maaliskuussa miltei tuhat luottamushenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua. SAK:n edustamat liitot tulevat teollisuudesta, yksityiseltä kaupanalalta, kuljetusalalta sekä julkiselta sektorilta. 

 


Päivitetty: 5.6.2019