SAK:n kysely: Painostus työpaikoilla lisääntynyt – ”Suunta on nyt väärä”

20.2.2017

Useampi kuin joka viides SAK:laisilla aloilla työskentelevä luottamushenkilö on kokenut työnantajan painostaneen työehtojen heikennyksiin.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön joulukuussa toteuttaman kyselyn mukaan edellisvuosiin verrattuna painostus on lisääntynyt. 

Luottamushenkilöistä 22 prosenttia kertoi työnantajan painostaneen sopimaan heikennyksistä. Vuonna 2015 painostusta oli kokenut 15 prosenttia vastaajista.

Luottamushenkilöt kertovat työnantajan painostaneen muun muassa sopimaan alle työehtosopimuksen määräämien tuntipalkkojen tai palkkamallista, joka sallisi palkkojen alentamisen. 

Johtaja Annika Rönni-Sällinen SAK:sta pitää tulosta huolestuttavana paikallisen sopimisen kannalta.

– Suunta on nyt väärä. Paikallinen sopiminen etenee vain, jos työpaikoilla neuvotellaan aidosti ja henkilöstö voi vaikuttaa lopputulokseen.

Rönni-Sällinen tähdentää, että SAK ei vastusta paikallista sopimista. Raamien pitää kuitenkin olla kunnossa ennen kuin toimeen ryhdytään.

– Parhaimmillaan paikallinen sopiminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstön hyvinvointiin, tuottavuuteen ja yrityksen tulokseen.

Kyselyn mukaan työpaikoilla on edellisvuosien tapaan ongelmia ylityökorvauksien ja palkan lisien maksamisessa, työajoissa ja tietojen antamisessa luottamushenkilöille.

Työnantaja ei aina noudata yt-lain ja sopimusten määräyksiä tai tulkitsee niitä omaksi edukseen.

– Yt-lakia on uudistettava niin, että se tukee nykyistä paremmin luottamuksen rakentamista ja neuvottelemista työpaikalla, Annika Rönni-Sällinen painottaa.

SAK:n kyselyyn vastasi joulukuussa 964 luottamushenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua.

SAK:n luottamushenkilökysely – Työpaikan ristiriidat:http://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/luottamushenkilopaneeli/tyopaikan-ristiriidat-2017-02-20

 


Päivitetty: 5.6.2019