SAK: Hallituksen on nyt turvattava ikääntyvien työllisyys ja toimeentulo

7.12.2020

SAK:n hallitus muistuttaa, että ikääntyneiden työntekijöiden työllisyystavoitteisin pääsemisessä on kyse kokonaisuudesta, jossa osa keinoista on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavat neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kesken päättyivät tuloksettomina viikko sitten. Hallituksen toimeksianto oli palkansaajille erittäin vaikea ja hallituksen toimeksiannon tavoitteet tiukat, mutta neuvotteluihin lähdettiin tosissaan. Tavoitteena oli vähentää varhaista työelämästä poistumista tavoilla, joilla saavutetaan vähintään 10 000 työllisen lisäys. 

SAK hallitus muistuttaa maan hallitusta, että se edellytti ohjeistuksessaan työmarkkinaosapuolille edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tasapainoista kokonaisuutta, jossa edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä sekä muutosturvaa. 

- Nämä asiat eivät neuvotteluissa juurikaan edenneet, vaikka meidän esityksessämme pidimme niitä esillä. Hallituksen onkin nyt syytä etsiä toimia, joilla tuetaan yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista ja jatkamista esimerkiksi helpottamalla siirtymistä osa-aikatyöhön työuran loppupäässä. Myös uusia toimia työtekijöiden osaamisen parantamiseen tarvitaan, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo. 

Toinen palkansaajajärjestöjen ehdotuksessa mukana ollut merkittävä osa koski muutosturvan parantamista. 

- Irtisanottujen työllistymistä nopeutettaisiin lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana. 

Muutosturvakoulutuksen kesto pitenisi palkansaajien ehdotuksessa työsuhteen pituudesta riippuen kahteen tai kolmeen kuukauteen. Myös pienemmistä yrityksistä irtisanottujen ja vailla muutosturvaa olevien toimeentulo sekä koulutusmahdollisuudet olisi turvattu.  

Kokonaisuutta miettiessä on pidettävä mielessä, että tulevaisuudessakin jää työttömäksi eläkeikää lähestyviä pitkän työuran tehneitä palkansaajia. Silloin on huolehdittava heidän toimeentulostaan. 

– Palkansaajien ehdotus turvaisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon jatkossakin, vaikka työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nostettaisiin 65 vuoteen eli vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneisiin. Toimeentulo turvattaisiin viime sijassa velvoitetyöllä ja palveluilla sekä ansioturvan 500 päivän kestolla ja 100 prosentin suojaosalla, puheenjohtaja Eloranta huomauttaa. 

[Alkuperäinen uutinen]


Päivitetty: 7.12.2020