SAK käynnistää digitaitojen koulutusohjelman kymmenillä työpaikoilla Google.orgin tuella

23.9.2019

SAK käynnistää tänä syksynä työntekijöiden digitaitoja edistävät koulutukset 30–35 työpaikalla eri puolilla Suomea. Kahdesta neljään päivään kestävien koulutusjaksojen käytännön organisoinnista vastaa Työväen Sivistysliitto TSL. Rahoitus koulutuksiin saadaan Googlen hyväntekeväisyysorganisaatiolta Google.orgilta.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi tänään pääministeri Antti Rinteen kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa koulutusyhteistyöstä Suomessa ja neljässä muussa Euroopan maassa.

– Yhteistyönä ammattiliittojen kanssa alkava ohjelma tulee tarjoamaan koulutusta työntekijöille, joiden työ muuttuu nopeimmin automatisaation tai digitalisaation takia. Esimerkkejä tällaisista työtehtävistä ovat hallinnolliset työt, tuotanto ja palvelusektori, Pichai totesi.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää Google-yhteistyötä merkittävänä päänavauksena Suomessa. TSL:n toteuttamien koulutusohjelmien avulla voidaan helpottaa uuden teknologian käyttöönottoa suomalaisten työntekijöiden ja yritysten keskuudessa.

– SAK:n työolobarometrin mukaan kolmasosa työntekijöistä kokee nykyteknologian työssään ahdistavaksi. Siksi oppimisen pitää olla osa työtehtäviä kaikilla työpaikoilla. Älykkään teknologian haltuunotto vaatii työntekijöiltä uusia digitaitoja.

Yli 70 prosenttia SAK:laisista työntekijöistä käyttää työssään muutakin teknologiaa kuin kännykkää tai sähköpostia. Työnantajan tarjoama koulutus jää kuitenkin vajavaiseksi: lähes kaksi kolmasosaa SAK:laisista luottamushenkilöistä pitää työnantaja panostuksia osaamisen kehittämiseen teknologiamuutoksessa riittämättöminä.

Jarkko Eloranta korostaa digitaitojen merkitystä työurien pidentämisessä ja tuottavuuden lisäämisessä.

– Työntekijän riittävät digitaidot lisäävät työhön sitoutumista ja työssä viihtymistä. Niillä on iso merkitys myös työntekijän työllistymiselle jatkossa. Yrityksissä digitaitojen kehittyminen näkyy kasvavana tuottavuutena.

Google.org rahoittaa ammattiyhdistysliikkeen, koulutusorganisaatioiden ja työnantajien koulutusyhteistyötä Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa. Koulutusyhteistyötä koordinoi Euroopassa brittiläinen Nesta-innovaatiosäätiö, jolle Google.org on lahjoittanut hanketta varten kaksi miljoona USA:n dollaria.

Suomessa koulutuskumppanina toimivan TSL:n pääsihteeri Jouko Muuri muistuttaa, että digitalisaatio on jo läsnä arjessa ja työpaikoilla.

– Työtä järjestetään uudelleen alustojen avulla. Työsuhteiden luonne sekä usein myös työn sisältö muuttuu aiempaa vaikeammaksi hahmottaa. Työpaikoille tarvitaan lisää valmiuksia kohdata digitalisaatio sen eri olomuodoissaan.

SAK:n, Googlen ja Nestan tiedote yhteistyöhankkeesta


Päivitetty: 23.9.2019