SAK:n jäsentutkimus

24.10.2019

SAK:n jäsentutkimuksen mukaa valtaosa 20−40-vuotiasta palkansaajista pitää ammattiliiton jäsenyyttä vähintään melko tärkeänä.


SAK:n vuoden 2019 jäsentutkimuksen mukaan SAK:n jäsenet odottavat ammattiliitoilta tukea ongelmissa työnantajan kanssa sekä turvaa työttömyyden varalle. Myös se, että liitto neuvottelee työehdoista, on tärkeä syy kuulua liittoon.

Naisten ja miesten ajatusmaailmoissa on kuitenkin selkeitä eroja. Naiset kantavat enemmän huolta työelämän tasa-arvosta sekä työttömyysturvan ja eläke-etujen riittävyydestä. Miehet puolestaan nostavat tärkeämmäksi toimet työllisyyden puolesta omalla alallaan. Miehet ovat naisia vähemmän huolissaan myös omasta tulevaisuudestaan työmarkkinoilla, kun taas naiset voisivat miehiä useammin kouluttautua uuteen ammattiin eivätkä pidä omassa työssään hyvää palkkaa ihan yhtä tärkeänä kuin miehet.

Työperäistä maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä naisten suhtautuminen on selkeästi myönteisempää kuin miesten. Naiset ovat
myös miehiä enemmän huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja valmiimpia toimiin sen hillitsemiseksi.
 
Lue koko tutkimus täältä: https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/sakn-jasentutkimus-2019

 

 


Päivitetty: 24.10.2019