SAK vaatii palkkaturvan kehittämistä yritysten maksukyvyttömyystilanteiden varalta

1.12.2020

SAK esittää, että palkkaturvan enimmäismäärää nostetaan 30 000 euroon ja hakuaikaa pidennetään kuuteen kuukauteen. Myös palkkaturvan käsittelyajat on saatava kohtuullisiksi.

- Nykyinen kolmen kuukauden hakemusaika ja 15 200 euron enimmäismäärä ovat osoittautuneet liian alhaisiksi jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemian ja rajoitusten aiheuttama taloustilanne korostaa entisestään palkkaturvan välitöntä kehittämisen tarvetta, SAK:n työehdot-osaston johtaja Heli Puura painottaa.  

Koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat heikentäneet monien yritysten taloutta ja palkanmaksukykyä. Monilla työpaikoilla työntekijät saattavat joustaa palkanmaksussa auttaakseen työnantajaansa ja säilyttääkseen työpaikkansa.  

- Tässä on riskinsä, sillä työntekijältä voi jäädä saamatta palkkoja tai palkanmaksu viivästyy merkittävästi. Harvalla meistä on säästössä sellaisia summia, että palkkaa voisi odottaa pitkään, puhumattakaan että se jää saamatta kokonaan.

Yritysten maksukyvyttömyystilanteissa on keskeistä, että työntekijöillä on oikeus saada täysimääräisesti palkkasaatavansa palkkaturvasta. Palkkaturvan enimmäismäärää ei ole korotettu vuosikausiin ja se on jäänyt palkkakehityksestä jälkeen. 

- Kolmen kuukauden hakuaika palkkasaatavan erääntymisestä on liian lyhyt ja monelle työntekijälle tuntematon, mikä johtaa käytännössä palkkasaatavien menetyksiin, Heli Puura huomauttaa. 

Myös palkkaturvan prosessia ja resursseja on parannettava siten, että käsittelyajat ovat kohtuullisia. Nykyinen kuuden kuukauden keskimääräinen käsittelyaika palkkaturvassa on liian pitkä. Riskinä on, että yritysten maksukyvyttömyystilanteiden lisääntyessä työntekijät joutuvat odottamaan palkkasaataviaan entistä pitempään. 

- Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat aiheuttaneet monille yrityksille – mutta myös niiden työntekijöille – merkittäviä taloudellisia vaikeuksia, eikä tilanne ole ohi. Nyt on tärkeää ja korkea aika tehdä tarpeelliset uudistukset palkkaturvaan.  

 


Päivitetty: 1.12.2020