STTA levittää virheellistä tietoa työsulusta

4.12.2014

Sähköliitto paheksuu Sähkötekniset työnantajat STTA:n tapaa antaa julkisuuteen virheellistä tietoa eilen 3.12.2014 asettamansa työsulun perusteista. STTA väittää, että Sähköliitto olisi esittänyt muutoksia kiistan keskiössä oleviin urakkatyöryhmän kokoonpanoa koskeviin määräyksiin. Kaikki vaatimukset ovat tulleet STTA:n puolelta. Sähköliitto on ilmaissut kantanaan, että nykyiset määräykset ovat toimivat, ongelmia ei asiassa todistetusti ole, ja työnantajan vaatimukset ovat perusteettomia. 

STTA on myös väittänyt, että urakkatyöryhmän kokoonpanoon voidaan tehdä muutoksia vain kärkimiehen tai Sähköliiton suostumuksella. Sähköliitto ei ole esittänyt mitään tämänsuuntaisia vaatimuksia. Sähköliitolle ei kuulu liikkeenjohtamiseen puuttuminen. Urakkatyöryhmän kokoonpanoa koskevista muutoksista on sovittava kärkimiehen kanssa. Tämä sopimista koskeva ehto on normaali työn tekemiseen kuuluva käytäntö eikä se ole sisällöltään millään tavalla poikkeava. 

Erimielisyys on syntynyt STTA:n jäsenyrityksen kevään 2013 toimista, jotka työtuomioistuin on todennut laittomiksi. Työtuomioistuimen tuomio vahvistaa selvästi Sähköliiton näkemyksen oikeaksi. Työtuomioistuimen lainvoimaisesta tuomiosta välittämättä STTA hakee asiaan oman mielensä mukaista ratkaisua ottamatta edes vastuuta tekemisistään. Suoraselkäistä työmarkkinatoimintaa olisi tunnustaa tosiasiat. Työnantajaliitto haluaa väkivalloin muuttaa lainvoimaisen oikeuden päätöksen omaksi edukseen. Sähköliiton syyllistäminen osoittaa karkeaa arvostelukyvyn puutetta. 

STTA on tiedotteissaan ilmoittanut motiivikseen työnjohto-oikeuden. Työnjohto-oikeus ei ole suvereeni määräämisvalta, vaan sitä rajoittaa työlainsäädäntö ja työehtosopimusmääräykset. Vaatimuksillaan STTA haluaa sanoutua irti sopimisen kulttuurista ja siirtyä ajassa taaksepäin. Sähköliitto puolestaan haluaa uskoa sopimiseen ja luottaa siihen myös tulevaisuudessa. 

STTA:n tapa asettaa työsulku-uhka osoittaa täydellistä piittaamattomuutta työmarkkinoiden pelisäännöistä ja neuvottelukulttuurista. Se osoittaa myös piittaamattomuutta työntekijöiden joulurauhaa kohtaan ja aiheuttaa toteutuessaan monelle asentajalle merkittäviä vahinkoja. Työsulun syistä kantaa vastuun vain ja ainoastaan Sähkötekniset työnantajat STTA.


Päivitetty: 5.6.2019