Suomen Merimies-Unioni SMU hakee palvelukseensa talous- ja jäsenpalvelusihteeriä - Finlands Sjömans-Union söker till en sekreterare till ekonomi och medlemsservice

18.2.2022

Suomen Merimies-Unioni hakee Helsingissä sijaitsevaan toimistoonsa talous- ja jäsenpalvelusihteeriä. Hakijalta edellytetään taloushallinnon koulutusta ja kokemusta siihen kuuluvista tehtävistä ja sovelluksista, asiakaspalvelutehtävistä sekä sujuvaa suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Tehtäviin kuuluu myös jäsenrekisterin ylläpito yhdessä jäsenrekisterinhoitajan kanssa. 

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 11.3.2022 mennessä taloudenhoitaja Jussi Katajainen, p. 050 526 1965, osoitteeseen jussi.katajainen@smu.fi. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa myös puheenjohtaja Kenneth Bondas, p. 040 456 0245.


Sekreterare till ekonomi och medlemsservice

Finlands Sjömans-Union söker till sitt kontor i Helsingfors en sekreterare för arbetsuppgifter i anslutning till ekonomi och medlemsservice. Av den sökande förutsätts utbildning inom ekonomiadministration samt erfarenhet av därtill hörande arbetsuppgifter och program, kundbetjäning samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i både finska och svenska. Till arbetsuppgifterna hör även upprätthållande av medlemsregistret tillsammans med medlemsregistersekreteraren.

Ansökningarna ombedes skickas per e-post, senast per den 11.3.2022 till ekonomichef Jussi Katajainen på adressen jussi.katajainen@smu.fi. 

Tilläggsinformation ges vid behov av ordförande Kenneth Bondas tel. 040 456 0245.

 


Päivitetty: 18.2.2022