TP: Vienti kärsii hallituksen vatuloinnista

25.11.2015

Teollisuuden palkansaajat TP vaatii pääministeri Juha Sipilän hallitusta ottamaan käyttöön pikaisesti lisätoimia suomalaisen teollisuuden tukemiseksi. Näitä olisivat muun muassa huojennukset energiaverotukseen ja yritysten logistisiin kustannuksiin. Lisäksi hallitusohjelmassa luvattu päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi on toteutettava mahdollisimman pikaisella aikataululla ja useiden kilpailijamaiden tavoin täysimääräisenä.

TP:n mukaan hallituksen toiminta kotimaisen investointiympäristön kehittämiseksi on ollut vatulointia sanan syvimmässä merkitystä. Yhtäältä hallitus lupasi pitäytyä välttämään teollisuudelle kohdentuvia lisäkustannuksia. Kuitenkin se samalla teki päätöksiä, jotka käytännössä romuttivat tämän tavoitteen, esimerkiksi kiristämällä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotusta.

Sen sijaan, että hallitus olisi panostanut vientiteollisuuteen niillä keinoilla, jotka ovat sen omissa käsissä, se on vaarantanut työmarkkinoiden vakauden asettumalla työmarkkinapolitiikan osapuoleksi. Juuri toimintaympäristön vakaus on yksi tärkeimpiä tekijöitä investointipäätöksissä ja niiden kohdentumisessa eri maihin.

TP muistuttaa, että tilanne on vielä toistaiseksi korjattavissa ja palkansaajajärjestöjen esittämä sopimus pitkästä palkkamaltista mahdollinen. Tämä vaatii kuitenkin hallitukselta valmiutta luopua kilpailukykypakettinsa huonosti harkituista esityksistä, tasapainoista lähestymistapaa paikallisen sopimisen kehittämiseksi ja vaikuttamista työnantajajärjestöjen saamiseksi mukaan todellisiin neuvotteluihin. Kaikissa päätöksissä on vaalittava korkeaan järjestäytymisasteeseen perustuvaa sopimusyhteiskuntaa, joka on toimivan työmarkkinajärjestelmän ja talouden ennustettavuuden tae. Nykyisessä tilanteessa TP-liitot katsovat kuitenkin välttämättömäksi kohottaa yhteistä työtaisteluvalmiuttaan.

Kirkkonummelle TP:n syyskokoukseen kerääntyneet vientiliitot keskittyivät suunnittelemaan järjestön toiminnan kehittämistä. Teollisuusliittojen ja niitä lähellä olevien liittojen tiivistä yhteistoimintaa tarvitaan jatkossakin riippumatta keskusjärjestörakenteista. Mahdollinen vuoden 2018 työmarkkinaratkaisun muodostuminen vientisektorin avauksen pohjalta korostaisi tätä tarvetta entisestään.

Ismo Kokko TP:n pääsihteeriksi

Teollisuuden palkansaajat TP:n hallitus on valinnut tradenomi, KTM Ismo Kokon TP:n pääsihteeriksi 1. tammikuuta 2016 alkaen. Kokko siirtyy tehtävään Insinööriliiton neuvottelujohtajan paikalta.

– Kokko on ollut TP:n toiminnassa pitkään mukana, joten valinta oli helppo ja luonteva useiden hyvien hakijoiden joukosta. TP saa Kokosta teollisuuden toimintaympäristön, jäsenliitot ja yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat erinomaisesti tuntevan osaajan, TP:n puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

TP:n pääsihteerin tehtävä on päätoiminen.

– Työmarkkinatilanne on haastava juuri nyt, joten Teollisuuden palkansaajien kaltaiselle, keskusjärjestöjen rajat ylittävälle yhteistyölle on tilausta. Erityinen huolenaihe on paheneva työllisyys ja alhaiset investoinnit teollisuuden toimialoilla. Joten työtä ja haasteita riittää TP:lle ja sen pääsihteerille, Kokko toteaa.


Päivitetty: 5.6.2019