Työmarkkinajärjestöjen esitykset lisäisivät joustoja, mutta turvaisivat myös työntekijöiden asemaa koronaepidemian aikana

19.3.2020

Työmarkkinajärjestöt sopivat eilen yhteisestä esityksestä, jolla pyritään turvaamaan ihmisten työllisyyttä, toimeentuloa ja yritysten toimintaedellytyksiä koronaviruksen aiheuttaman epidemian aikana. Kyseessä on vasta esitys, joka vaatii toteutuakseen eduskunnan hyväksymisen. Siihen asti toimitaan työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti.

Työmarkkinajärjestöjen (SAK, Akava, STTK, Kuntatyönantajat ja EK)  esitys Sanna Marinin (sd) hallitukselle sisältää monia työelämän joustoja ja tukitoimia yrityksille, mutta myös ihmisten toimentulon turvaamiseen tähtääviä esityksiä.

Jälkimmäisiin kuuluu muun muassa työttömyysturvan omavastuupäivien poistaminen, työttömyysturvan työssäoloehdon lyhentäminen 13 viikkoon 1.1.2020 jälkeen alkaneissa työsuhteissa ja takaisinottovelvollisuuden pidentäminen yhdeksään kuukauteen. Lisäksi työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.

Järjestöt esittävät myös palkanmaksuvelvollisuuden siirtämistä enintään 14 päivän osalta valtiolle poikkeustilanteessa, jolloin työnteko estyy viranomaisen tekemästä päätöksestä.

Tartuntatautipäivärahaan tulisi oikeus tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämien karanteenien ohella myös tilanteissa, joissa muun viranomaisen päätöksen takia työnteko estyy tai alle 12-vuotiaan lapsen koulu tai päiväkoti on suljettu tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Lisää joustoja

Esitykseen sisältyviä joustoja ovat muun muassa yt-neuvottelujen vähimmäisaikojen lyhentäminen tai poikkeustilanteessa jopa kokonaan poistaminen. Tällainen poikkeustilanne syntyisi, kun koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä äkillisesti ja voimakkaasti heikkenisi, ja jonka seurauksena yritykselle syntyisi tarve lomauttaa merkittävä osa työntekijöistä.

Työnantaja saisi oikeuden lomauttaa myös määräaikaisissa työsuhteissa olevia sekä purkaa koeajalla olevan työsuhde myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Vastaavasti koeajapurusta ei seuraisi työntekijälle karenssia.

Yksityisen sektorin työnantajille esitetään helpotusta työeläkemaksuihin. Työeläkemaksu alenisi 2,6 prosenttiyksikköä. Se tarkoittaisi 910 miljoonan euron kevennystä yksityisen puolen työnantajien työeläkemaksuihin. Tarkoitus on, että tilapäinen alennus maksetaan takaisin vuosina 2022-2025.

Lisäksi esitetään työeläkemaksujen lykkäystä 3 kuukaudella sekä työeläkemaksujen takaisinlainauksen helpottamista.

Kassojen toimintakyky

Järjestöt esittävät myös toimia työttömyyskassojen toimintakyvyn turvaamiseksi.

Järjestöt esittävät valtion osallistumista lomautuspäivärahojen rahoitukseen määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka rahoittamalla ansiopäivärahan peruspäivärahaa vastaavan osuuden.

Työttömyyskassojen toimintakyvyn ja etuuksien ripeän maksatuksen turvaamiseksi järjestöt esittävät, että valtio varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa.

Arto Jokela

Linkki SAK:n sivuille työmarkkinajärjestöjen esitykseen:

https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-hallitus-hyvaksyi-tyomarkkinoiden-kriisipaketin

 

 

 


Päivitetty: 20.3.2020