Työmarkkinakeskusjärjestöjen uusi suositus ohjeistaa ehkäisemään päihdeongelmat ajoissa

11.6.2015

Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet tätä koskevan suosituksen vuodelta 2006. Uusi suositus Päihdehaitat hallintaan! painottaa ehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista. Suositusta voikin käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja päivittämisen tukena.

Lue lisää >>


Päivitetty: 5.6.2019