Työttömyysturvan ehtoihin määräaikaisia lievennyksiä

16.4.2020

Työttömyysturvalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia, joita sovelletaan takautuvasti 16.3. alkaen ja ne ovat voimassa 6.7. saakka. 

Muutosten tarkoitus on helpottaa työttömyysturvan saantia ja työttömän toimeentuloa poikkeuksellisessa koronavirusepidemiatilanteessa.

5 päivän omavastuuaika poistuu. Työttömyysturvaa maksetaan heti ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä alkaen.

Työssäoloehto lyhenee. Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden 26 viikon työskentelyedellytys ei täyty ja joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 3.7.2020.

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Ajanjaksolla 16.3.–30.6. lomautetun työntekijän saama perus- tai ansiopäiväraha ei kuluta päivärahan enimmäiskestoa. Tämä koskee kokonaan lomautettuja sekä lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle lomautettuja. Muilla työttömillä perus- tai ansiopäivärahan enimmäiskesto kuluu normaalisti.

Lisätietoja

Kuljetusalan työttömyyskassa: https://www.kuljetusalantk.fi/2020/04/09/tyottomyysturvaan-valiaikaisia-muutoksia/ 

SAK: https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/tyottomyysturvan-ehtoihin-maaraaikaisia-lievennyksia-tavoitteena-tyottomien-ja-lomautettujen-toimeentulon-helpottaminen

 

 

 


Päivitetty: 17.4.2020