Yhteiseurooppalainen toimintapäivä kabotaasiliikenteen vapauttamista vastaan

14.5.2013

Postia, komissaari Kallas!
- yhteiseurooppalainen toimintapäivä kabotaasin vapauttamista vastaan

Tänään 14.5 EU:n liikennekomissaari Siim Kallas tulee saamaan ei 10,ei 100, ei 1000, vaan kymmeniä tuhansia viestejä ympäri Eurooppaa. Kuljetusalan ammattilaisten sanoma on kaikilla sama: EI kabotaasiliikenteen vapauttamiselle, STOP sosiaaliselle dumppaukselle!

Viestejä lähetetään twiittaamalla, faxeilla ja sähköpostilla. Myös AKT:n jäsenet osallistuvat tempaukseen.
– Euroopassa rajat ylittävässä liikenteessä tapahtuva sosiaalinen dumppaus sekä lainsäädännön törkeä ylenkatsominen on saattanut itäeurooppalaiset kuljettajat orjan asemaan, toteaa AKT:n sihteeri Harri Pasanen.

– Tilanne uhkaa Euroopassa riistäytyä vieläkin pahemmaksi, mikäli EU:n komissio saa tahtonsa läpi kabotaasiliikenteen täydellisestä vapauttamisesta vuonna 2014.

- On käsittämätöntä, että vaikka sekä eurooppalaisia kuljetustyöntekijöitä edustava järjestö ETF sekä työnantajien vastaava järjestö IRU ovat yhdessä rintamassa kabotaasiliikenteen vapauttamista vastaan ja kirjelmöineet siitä komissiota, niin komissio jääräpäisesti vie asiaa eteenpäin. Niin kauan, kun sosiaaliset ja taloudelliset erot eri EU:n jäsenvaltioiden kesken ovat nykyisen suuruiset, ei vapauttaminen voi tulla kysymykseen.

– Kabotaasin vapauttaminen kaikista rajoituksista koituisi myös suomalaisen kuljetuselinkeinon tuhoksi, sillä silloin ei olisi enää mitään mahdollisuutta valvoa kuka ajaa ja millä ehdoilla missäkin. Jo nyt laiton kabotaasi häiritsee rehellisesti toimivien kuljetusyritysten toimintaa merkittävästi.

Kabotaasilla tarkoitetaan maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla ajoneuvolla ja tällä hetkellä se on rajoitettu kolmeen lastin purkaukseen ja lastaamiseen viikon sisällä. Tämän jälkeen auton on poistuttava maasta. Kabotaasissa työntekijöihin pitäisi noudattaa kabotaasivaltion kansallista lainsäädäntöä sekä kaikkia kansallisia velvoitteita. Eli Suomessa suoritettavista ajoista pitäisi maksaa suomalaisen työehtosopimuksen mukainen palkka.

– Tätä rikotaan kuitenkin räikeästi ja kuljettajia ajatetaan 300–400 € kuukausipalkalla. Yleensä palkka määräytyy ajettujen kilometrien mukaan, joka houkuttaa kuljettajia rikkomaan ajo- ja lepoaikasäädöksiä, toteaa Pasanen.

 
Lisätiedot Harri Pasanen 040 582 8016


Päivitetty: 5.6.2019