Ulkopuolisen työvoiman käyttö

  • tiukennuksia vuokratyövoiman käyttöön

Perusteet:

  • vuokratyövoimaa käytetään jatkuvasti, ei vain ruuhkahuippujen tasaajina