Koulutus

Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus liiton järjestämään ja tukemaan monipuoliseen koulutukseen joko liiton omilla kursseilla tai Kiljavan Opiston kursseilla. AKT:n ammattiosastot yhdessä liiton kanssa järjestävät monenlaista koulutusta jäsenilleen. Koulutuksen aihealueina ovat muun muassa eri alojen työehtosopimukset, työ- ja vuosilomalainsäädäntö, kuorman sitomista koskevat määräykset, sekä ajo- ja lepoaikasäännökset. Liitto tukee myös Työväen TSL:n (Työväen Sivistysliitto) monia kursseja, joilla voi parantaa vaikkapa omaa kirjoitus- tai puhetaitoaan. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille löytyvät omat koulutuspolkunsa, kuten myös ammattiosastojen toimikuntien jäsenille. Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia.

KOULUTUSOPAS 2024

KURSSIHAKEMUS

Työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit 2024

AKT-ALT
AKT-PALTA-Kaupan Liitto
Maili-PALTA

Koulutusasioissa liitossa sinua palvelee

Esa Tuominen
järjestö- ja koulutustoimitsija
09 6131 1224
050 536 9056
esa.tuominen@akt.fi


Päivitetty: 4.1.2024